Istota wzorca umownego

Pytanie:

Jaka jest istota wzorca umownego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W odniesieniu do powyższego zagadnienia odwołać się należy do przepisów Kodeksu cywilnego regulujących problematykę stosowania przez strony umowy tzw. wzorców umownych. Istotę wzorca umownego określa C. Żuławska: Masowość umów - z reguły jednorodzajowych - jakie zawiera przedsiębiorca (…) spełniający określony rodzaj, świadczeń oraz związane z tym względy prakseologiczne uniemożliwiają indywidualne negocjowanie umów i czynią koniecznym ich zawieranie na podstawie wzorców (szablonów, formularzy, tzw. umów standardowych), jakie stosuje profesjonalista (proferent wzorca) przy zawieraniu określonego rodzaju umów, których drugą stroną może być dowolna osoba (adherent). Wzorzec, jakim posłużył się oferent, jest jego oświadczeniem woli (…). Zewnętrzna postać wzorca może być pisemna lub elektroniczna, sposób jej ujęcia co do zakresu tematyki jest dowolny: od kompletnej do fragmentarycznej regulacji treści umowy1.

Stosowanie wzorca umownego ma zatem na celu ułatwienie przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej poprzez ograniczenie konieczności każdorazowego negocjowania poszczególnych warunków umowy.

1Dmowski Stanisław, Sychowicz Marek, Żuławska Czesława, Ciepła Helena, Kołakowski Krzysztof, Wiśniewski Tadeusz, Bieniek Gerard, Gudowski Jacek Najnowsze wydanie: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I, Warszawa 2011 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie X) ss. 2024.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.10.2004

  Jak skutecznie dołączyć regulamin do umowy?

  Przy zawieraniu umów z konsumentami przedsiębiorcy często posługują się „regulaminami świadczenia usług”, gotowymi „formularzami kontraktowymi”, ogólnymi warunkami umów, (...)

 • 27.2.2018

  Niedozwolone klauzule umowne w obrocie z konsumentami

  Wzorce umowne nie są przepisami prawa. Są to kwalifikowane oświadczenia woli o szczególnym reżimie prawnym. Jeśli dany wzorzec spełnia odpowiednie warunki, to będzie on kształtował treść (...)

 • 23.10.2013

  Wysokość kar za klauzule niedozwolone w regulaminie

  Występowanie klauzul niedozwolonych w regulaminie sklepu, który obowiązuje także konsumenta może skutkować wszczęciem przeciwko przedsiębiorcy postępowania sądowego – na skutek pozwu o (...)

 • 15.7.2017

  Tylko kwalifikowany e-podpis do założenia spółki z o.o.

  Nowelizacja m.in. Kodeksu spółek handlowych likwiduje możliwość korzystania ze „zwykłego” podpisu elektronicznego przy zakładaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (...)

 • 15.12.2017

  Znaczenie preambuły w umowie

  W stosunkach umownych zawieranych między stronami można się spotkać z praktyką formułowania preambuły, która jest swego rodzaju „wstępem” do umowy. Niejednokrotnie zdarza się (...)