Jak długo przysługuje zasiłek chorobowy?

Pytanie:

Jak długo przysługuje zasiłek chorobowy?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą albo przypada w okresie ciąży, nie dłużej niż przez 270 dni. Jest to tzw. okres zasiłkowy. Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn podanych wyżej. W przypadku gdy między poszczególnymi okresami niezdolności do pracy nie ma przerw, okresy te są sumowane do jednego okresu zasiłkowego (182 lub 270 dni) nawet wówczas, gdy niezdolność do pracy spowodowana jest różnymi chorobami. W przypadku gdy w niezdolności do pracy wystąpi przerwa, a po przerwie niezdolność do pracy jest spowodowana inną chorobą niż przed przerwą, okres zasiłkowy liczony jest od początku okresu niezdolności do pracy, która powstała po przerwie. W razie wątpliwości czy w przerwie w niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, trwającej ponad 60 dni, pracownik odzyskał zdolność do pracy, należy zasięgnąć opinii lekarza leczącego. Jeżeli z opinii lekarza wynika, że między okresami orzeczonych niezdolności do pracy ubezpieczony nie odzyskał zdolności do pracy, okresy niezdolności przypadające przed przerwą i po przerwie zlicza się do jednego okresu zasiłkowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

GRAZYNA CHAJCZYK

19.5.2017 11:58:4

Re: Jak długo przysługuje zasiłek chorobowy?

WITAM 24 05 KONCZY MI SIE 182 DNI ZWOLNIENIA OD PSYCHIATRY .NIE CZUJE SIE NA SIŁACH WROCIC DO PRACY CZY MOGE JESZCZE CHOROWAC


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: