Jak ustalić rozdzielność majątkową małżonków

Pytanie:

Od roku 2001 r. trwa całkowity rozkład pożycia małżeńskiego. Wszelkie więzy duchowe uległy zerwaniu. Pracuję w odległości 130 km od miejsca zamieszkania (przyjeżdżam do domu raz w miesiącu i przebywam maksymalnie 2 dni). Mam 62 lata. Małżonka pracuje i jest samowystarczalna. Posiadamy jedno mieszkanie własnościowe (50m2.). Ja posiadam mieszkanie (19,19 m 2) w miejscu pracy, które zostało zakupione ze środków spadkowych, które otrzymałem ze sprzedaży ziemi po śmierci moich rodziców. Obecnie chcę dokonać rozdzielności majątkowej bez udziału żony (żona nie zgadza się na wspólne załatwienie tej sprawy). Czy małżonek może wystąpić z wnioskiem o rozdzielność majątkową bez zgody drugiej strony oraz do jakiego sądu należy złożyć wniosek?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustanowienie rozdzielności majątkowej może zostać dokonane bądź na podstawie umowy zawartej między małżonkami (zgoda obu stron), bądź na podstawie wyroku sądowego, wydanego po przeprowadzeniu w tym zakresie postępowania. Jeśli Pana żona nie chce dobrowolnie zgodzić się na ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, może Pan wystąpić do sądu z pozwem o wydanie takiego orzeczenia przez sąd. Jak bowiem wynika z przepisu art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczegoz ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

Dla sądu istotne będzie więc wystąpienie ważnych powodów ustanowienia takiej rozdzielności. W Państwa przypadku, takim powodem będzie istnienie pomiędzy Państwem faktycznej separacji - i to będzie Pan musiał wskazać w pozwie skierowanym do sądu. Sprawa rozpoznawana jest przez sąd rejonowy (bez względu na wartość przedmiotu sporu). Sądem miejscowo właściwym będzie sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.

Innymi słowy sądem właściwym miejscowo dla postępowania będzie sąd rejonowy w którym Państwo mają ostatnie, wspólne miejsce zamieszkania - sąd właściwy dla miejsca zamieszkania żony. Opłata od pozwy wynosi 200 zł.

Prosimy także zapoznać się z następującymi materiałami:

Pozew o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,

Opinia prawna - zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY