e-prawnik.pl Porady prawne

Jakie dokumenty trzeba przygotować do złożenia pozwu o alimenty?

Pytanie:

Jakie dokumenty trzeba przygotować do złożenia pozwu o alimenty na dzieci które się uczą?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Jakie dokumenty trzeba przygotować do złożenia pozwu o alimenty?

16.7.2015

Porada prawna 

Pozew o rozwód 
W zasadzie w tym zakresie nie ma zbyt dużych formalnych wymogów co do załączników do pozwu. Z pewnością niezbędne będzie załączenie: 
1. skróconego odpisu aktu małżeństwa,
 
2. skróconych odpisów aktów urodzenia synów, 
3. odpisu pisma, 
4. zaświadczenia o zarobkach (o tym dlaczego, poniżej).
Pozew o alimenty 
Kwestią bardziej skomplikowaną będzie natomiast zebranie załączników do pozwu o alimenty na dzieci. Z naszej praktyki wynika, iż koniecznym do pozwu o alimenty będzie załączenie: 
1. skróconych odpisów aktów urodzenia synów, 
2. zaświadczenia o Pani zarobkach i jeśli Pani posiada, zaświadczenia o zarobkach ojca dzieci,
3. dokumentów na mocy których będzie Pani w stanie wykazać wydatki na synów. Będą to:
– wydatki na naukę dzieci [koszty związane z kształceniem, czesne za studia, wydatki na pomoce naukowe, książki dla studenta, składki szkolne, składki na wycieczki szkolne, wydatki na pomoce szkolne, wyprawkę, internet etc.], 
– wydatki na utrzymanie dzieci [koszty najmu mieszkania, jeśli mieszkając z synami wynajmuje Pani mieszkanie, koszty utrzymania domu (media), koszty wyżywienia dzieci, wydatki na odzież, obuwie etc.], 
– jeśli dzieci korzystają z dodatkowych form kształcenia i mają szczególne zainteresowania [koszty korepetycji, dodatkowych lekcji, także tych związanych ze szczególnymi zainteresowaniami dziećmi, lekcji języków obcych, wydatki na dodatkowe zajęcia sportowe, jeśli takie są (koszty wyjazdów, odzieży i obuwia sportowego), wydatki związane z realizacją szczególnych zainteresowań dzieci (przykładowo muzycznych 
– zakup kosztownego instrumentu muzycznego), etc.], 
– koszty leczenia dzieci [szczególnie jeśli dzieci wymagają leczenia specjalistycznego: koszty leków, wizyt lekarskich, rehabilitacji, etc.]
Potwierdzeniem powyższych wydatków powinny być rachunki, paragony, umowy, zaświadczenia – warto je gromadzić zanim wystąpi się z pozwem. W naszej praktyce spotkaliśmy się z poglądem sądu, iż paragony, jako dokumenty nie będące imiennymi, nie będą stanowiły dowodu w sprawie o alimenty. Większość sądów przyznaje jednak paragonom moc dowodów w postępowaniu.
Na koniec warto jednak wspomnieć, iż w przypadku jeśli wystąpi Pani z pozwem rozwodowym, sąd będzie rozstrzygał nie tylko o władzy rodzicielskiej nad dziećmi, ale także i wyda rozstrzygnięcie co do alimentów na dzieci. Dlatego też, w takiej sytuacji, w/w załączniki będą składane do pozwu rozwodowego.
Jeśliby wniosła Pani o alimenty w toku trwania postępowania rozwodowego – sąd nie będzie rozstrzygał w tym zakresie, jako że sprawa ta będzie rozstrzygana przez sąd rozwodowy. Taki sam skutek będzie miało wytoczenia powództwa rozwodowego w czasie, gdy sprawa o alimenty nie ulegnie jeszcze zakończeniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ