Jakie przestępstwo może być uznane za przyczynę niegodności dziedziczenia?

Pytanie:

Jakie przestępstwo może być uznane za przyczynę niegodności dziedziczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przyczyny niegodności zostały podzielone przez ustawodawcę na trzy grupy. Pierwsza z nich (art. 928 par. 1 pkt 1 k.c.) obejmuje sytuacje, gdy spadkobierca dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy. Ustawa wymaga spełnienia jednocześnie trzech przesłanek: działanie musi być umyślne, przestępstwo „ciężkie” i skierowane przeciwko spadkodawcy. Pojęcie „ciężkie przestępstwo” jest określeniem wprowadzonym przez Kodeks cywilny w miejsce pojęcia „zbrodnia”, o której mowa była we wcześniejszych regulacjach tej instytucji. Pojęcie „zbrodnia” jest pojęciem jednoznacznym, określonym w art. 7 par. 2 k.k. - zbrodniami są czyny zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat albo karą surowszą. Kodeks karny nie zna natomiast pojęcia przestępstwa „ciężkiego”. Oznacza to, że sąd cywilny rozpoznający sprawę o uznanie spadkobiercy za niegodnego może swobodnie oceniać, czy przestępstwo popełnione przez pozwanego jest przestępstwem „ciężkim” (tak Elżbieta Skowrońska – Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki. Warszawa 2009 rok). W toku procesu o uznanie spadkobiercy za niegodnego sąd orzekający związany jest prawomocnym wyrokiem skazującym (art. 11 k.p.c.). Wyrok taki wiąże sąd cywilny co do faktu popełnienia przestępstwa, a także w zakresie oceny, czy przestępstwo popełnione zostało z winy umyślnej. Sąd cywilny dokonuje natomiast samodzielnie oceny, czy przestępstwo jest przestępstwem „ciężkim”. Jeżeli spadkobierca nie został skazany w postępowaniu karnym, np. z uwagi na objęcie jego czynu amnestią, sąd cywilny może samodzielnie ustalić fakt popełnienia przestępstwa (por. orz. SN z 10 września 1958 r., 3 CO 16/58, OSPiKA 1959, nr 5, poz. 129, które zachowało aktualność).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

gosia chadzynska

17.5.2012 10:7:1

Re: Jakie przestępstwo może być uznane za przyczynę niegodności dziedziczenia?

WITAM MAM SPRAWE PRZED SADEM TOCZY SIE SPRAWA Z MEGO WNIOSKU O UZNANIE SPADKOBIERCY ZA NIEGODNEGO SAA TAM ZAPISKI PO ZMARŁEJK DOMAGAM SIE PRZEZ SKLADANIE PISM O WYKAZ INTERWENCJI JAKE MIAŁ YMIEJSCE W MIESZKANIU Z KTOREGO OJCZYM SAWYM ZACHOWNIME ZNĘCAŁ SIE MIAL SPRAWE ANTYALKOHOLOWA LECZ TERAPIA NIE ODNIOSŁA SKUTKU TERAZ JA PONONIE ZAŁOŻYŁAM SPRAWE ANTYALKOHOLOWA . BYŁY INTERWENCJE POLICJI O ICH WYKAZ WNOSIŁAM PARE RAZY POZWANY NIE WYKUPWYAŁ ZMARŁEJ LEKÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZETRWANIA OD 3 LAT NIE MAM SZANS NA DOSTANIE SIE DO DOMU NA POMOC ZOD DZIADKOW NIE MAM CO LICZYC ANI NA POMOC PRZYRODNIEGO BRATA A SYNA POZWANEGO ZALEZY MI BY DOPROWADZIC SPRAWE DO POMYSLNEGO FINAŁU BŁAGAM O POMOC MAM DOSC MIESZKANIA KĄTEM U KOGOS JAK MAM SKUTECZNIE USUNĄC CZŁOWIEKA KTÓRY POD WPLYWEM ALKOHOLU ZAŁATWIA SIE POPDANIE NISZCZY DOM ZA PLECAMI SIE ODGRAZA


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: