e-prawnik.pl Porady prawne

Jednorazowe odszkodowanie z wypadku przy pracy

Pytanie:

X uległ wypadkowi przy pracy. Następnie przed sądem domaga się jednorazowego odszkodowania. Pracodawca wniósł o oddalenie powództwa, gdyż uznał, że zakład pracy nie jest zobowiązany do wypłaty świadczenia, gdyż jest nim ZUS. Kto jest zobowiązany do wypłaty jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Jednorazowe odszkodowanie z wypadku przy pracy

8.9.2006

Zastosowanie w sprawie mają przepisy Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Art. 11 Ustawy przewiduje, że ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Procedurę przewidzianą w takiej sytuacji reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie winien być złożony do płatnika składek na ubezpieczenie społeczne (pracodawcy) przez ubezpieczonego (poszkodowanego).  Pracodawca po zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji oraz  zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez ubezpieczonego, przekazuje wniosek wraz ze skompletowaną dokumentacją terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego, w celu skierowania ubezpieczonego na badanie przeprowadzane przez lekarza orzecznika Zakładu. ZUS ustala, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku, termin badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika. Po badaniu orzeczenie lekarza orzecznika otrzymuje ubezpieczony. W przypadku ustalenia podstawy do wypłaty jednorazowego odszkodowania następuje ona z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ