e-prawnik.pl Porady prawne

Kara ograniczenia wolności

Pytanie:

Na podstawie art. 500 par. 1-3 k.p.k. Sąd uznał za winnego popełnienia zarzucanych czynów z tym, że przyjął, iż jego czyny stanowią wypadek mniejszej wagi tj. przestępstw z art. 286 par. 1 i 3 k.k. popełnionych w ciągu przestępstw i za to na podstawie art. 286 par. 3 k.k. w zw. z art. 91 par. 1 k.k. oraz art. 34 k.k., 35 par. 1 k.k. wymierzył karę 12 miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy społecznej w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Na podstawie art. 69 par. 1 i 2 k.k. w zw. z art. 70 par. 1 pkt. 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary warunkowo zawiesza na okres 3 lat próby. W tej chwili nie mam dochodu i nie pracuję. Jakie są konsekwencje nie wykonania wyroku? Jakie są możliwości uniknięcia tych konsekwencji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kara ograniczenia wolności

4.3.2005

Z przytoczonego stanu faktycznego, że został wydany wyrok nakazowy, w którym skazano Pana na karę ograniczenia wolności. Karę tę również zawieszono warunkowo.

W trakcie zawieszenia skazany nie odbywa tej kary w takim rozumieniu, że nie wykonuje pracy społecznie użytecznej. Skazany natomiast ma obowiązek wykonania obowiązków, które mu sąd nałożył w wyroku.

W razie nie respektowania nałożonych w wyroku obowiązków np przeproszenia pokrzywdzonego, informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby albo wykonywania pracy zarobkowej sąd może zarządzić wykonanie kary.

Zatem dopóki skazany wykonuje nałożone obowiązki i przestrzega prawo nie zostanie wobec niego zarządzona kara ograniczenia wolności w postaci pracy społecznie użytecznej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ