Karanie pracodawców przez PiP za wykroczenia

Pytanie:

Jakie są wysokości kar (i czy jest akt prawny, który to reguluje), jakie może nałożyć z różnych powodów na pracodawcę PIP?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy uprawnieni są do przeprowadzania bez uprzedzenia kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, o każdej porze dnia i nocy. Inspektorzy pracy zgodnie z kodeksem w sprawach wykroczeń i wydanym rozporządzeniem wykonawczym mają prawo do nakładania mandatu w postępowaniu mandatowym. Warunkiem jest popełnienie wykroczenia pracowniczego. Chodzi tutaj o te, które są określone w kodeksie pracy pod tytułem wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym oraz inne określone w kodeksie wykroczeń i innych przepisach szczególnych. Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych, chyba że kodeks wykroczeń stanowi inaczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: