Kasy rejestrujące a wynajem pokoi

Pytanie:

Prowadzę sezonową działalność gospodarczą jako osoba fizyczna - wynajem pokoi przez miesiące VI-IX, dotychczas nie byłem płatnikiem VAT i nie posiadałem kasy fiskalnej - mój roczny utarg mieścił się w kwocie do około 35 tysięcy. Ponieważ podniosłem standard pokoi, w związku z tym myślę podnieść dotychczasowe ceny za pokój. Przy dobrej pogodzie i udanym sezonie przewiduję utarg w tym roku na około 50-60 tys. W którym momencie powinienem się zarejestrować jako płatnik VAT i kiedy powinienem zakupić kasę fiskalną, bo pokoje tylko wynajmuję osobom fizycznym? Czy przy zakupie kasy fiskalnej przysługuje mi jakiś zwrot?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Usługi udostępniania umeblowanych mieszkań (pokoi gościnnych) np. turystom, na kilkudniowy pobyt mieszczą się w grupowaniu - PKWiU 55.23.13-00.00 "Usługi wynajmu pozostałych umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania".

Usługi zaliczone do grupowania PKWiU 55.23.13-00.00 podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podatku VAT w wysokości 7%. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku VAT wynosi 7%. W załączniku tym, w poz. 140 pod symbolem ex 55.2 wymienione zostały usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich (PKWiU ex 55.23.15).

Jeżeli zatem usługi wynajmu są klasyfikowane zgodnie z powyższym numerem PKWiU i są świadczone na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, może zaistnieć konieczność ich ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej (fiskalnej).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących, zwalnia się do dnia 30 czerwca 2008 r. (przy czy można przypuszczać, iż zwolnienie to zostanie przedłużone) z obowiązku ewidencjonowania również podatników, u których kwota obrotu z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy (tj. sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 4; zgodnie z ust. 4 zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w pierwszym półroczu 2008 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy.

Zatem, jeśli podatnik nie przekroczy w pierwszym półroczu kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, nie musi instalować kasy rejestrującej. Odnośnie ewentualnej dalszej konieczności zainstalowania kasy należy jednak poczekać na nowelizację rozporządzenia w sprawie kas (obecne przewiduje zwolnienia tylko do końca czerwca 2008 r.).

Jak stanowi art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2.500 zł.

Warto także przeczytać:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.3.2013

  Rozporządzenie o kasach rejestrujących – nowe przepisy

  Z dniem 1 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. o kasach rejestrujących, równocześnie z tą datą traci moc rozporządzenie Ministra Finansów (...)

 • 5.4.2018

  Kasy fiskalne online ostatecznie uszczelnią VAT...

  Wprowadzony zostanie nowy rodzaj kas rejestrujących (kas online), które będą wyposażone w funkcję umożliwiającą przekazywanie – w sposób automatyczny i bezpośredni – (...)

 • 8.11.2017

  Kiedy będą kasy fiskalne on-line?

  Docelowym systemem będzie system kas rejestrujących umożliwiających przesył informacji do Centralnego Repozytorium Kas. Projekt przygotowany w resorcie finansów nie (...)

 • 15.7.2017

  Tańsze rozrywki z Kartą Dużej Rodziny...

  Nadeszło lato, czas odpoczynku i rekreacji. Duża rodzina to spore wydatki związane z organizacją czasu wolnego. Jednak z Kartą Dużej Rodziny można sporo zaoszczędzić. W programie uczestniczy wiele (...)

 • 25.8.2014

  e-handel - co z kasą fiskalną?

  Sprzedaż dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, objęta jest obowiązkiem ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Czy sprzedając (...)