e-prawnik.pl Porady prawne

Kodeks postepowania cywilnego !

Pytanie:

Ustawa z 5 grudnia 2008 r. wprowadzono zmiany w KPC. Czy w związku ze zmianą przepisów w prawie cywilnym istnieją przepisy nakazujące nadal kontynuować zaczęte już sprawy według starych przepisów ? Proszę o podanie takiego przepisu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kodeks postepowania cywilnego !

6.4.2009

Wejście w życie nowej ustawy powoduje konieczność określenia jej zastosowania, nie tylko przedmiotowego, ale i czasowego. Zajmują się tym przepisy przejściowe, zamieszczane zwykle na końcu aktu aktu prawnego, które określają moment wejścia w życie aktu prawnego oraz uregulowanie kolizji starej i nowej ustawy.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. Dz.U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1571 o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, przewiduje takie uregulowanie w art. 8, który stanowi ogólną zasadę, że przepisy niniejszej ustawy stosuje się do postępowań wszczętych po dniu jej wejścia w życie. Oznacza to, że co do zasady, postępowania wszczęte i toczące się będą kontynuowane pod rządami starych przepisów. Granicznym punktem jest tu nie data uchwalenia, a data wejścia w życie, tj. 1 lipca 2009 (6 miesięczny okres vacatio legis), o czym mówi art 9, wskazując pewne przepisy jednak, które w życie weszły już 12 grudnia 2008 r.

Także pewne wyjątki przewidziane są od artykułu 8, dotyczą one spraw w zakresie postępowania międzynarodowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ