Kolejny urlop dla poratowania zdrowia

Pytanie:

Jestem nauczycielką. Byłam na urlopie dla poratowania zdrowia przez 10 miesięcy. Mój lekarz sugeruje mi dalsze leczenie i wzięcie kolejnego urlopu. Czy zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela mogę się starać o kolejny urlop na tej samej podstawie? Obecnie pracuję, jestem nauczycielem mianowanym. Na urlopie byłam jedynie 10 miesięcy. Skończył się 30 czerwca 2003 r.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestie związane z urlopem dla poratowania zdrowia reguluje art. 73 ustawy Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.). Przepis art. 73 ust. 8 ustawy stanowi, iż  nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat. Podstawą udzielenia kolejnego urlopu może być ten sam problem zdrowotny. Jednakże o potrzebie udzielenia nauczycielowi kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzec musi (ponownie) lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Drugi urlop nie może być bowiem traktowany jako "kontynuacja" pierwszego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.12.2011

  Ochrona zdrowia nauczyciela

  Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki (...)

 • 28.6.2017

  Urlop dla poratowania zdrowia

  Urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym uprawnieniem przysługującym nauczycielom. Jest szczególnym świadczeniem pracowniczym, zbliżonym do instytucji urlopu wypoczynkowego, przysługującym (...)

 • 19.5.2016

  Urlop ojcowski - Kiedy przysługuje urlop ojcowski i w jakim wymiarze?

  Pracownicy – ojcowie, mogą korzystać z urlopu ojcowskiego od 2010 roku. Instytucja ta została wprowadzona do Kodeksu pracy ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz (...)

 • 12.11.2012

  Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wysokości od 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, (...)

 • 14.1.2019

  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - kiedy przysługuje i jak go wyliczyć?

  W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Zatem ekwiwalent (...)