e-prawnik.pl Porady prawne

Sposób zakończenia postępowania przez Krajową Izbę Odwoławczą

Pytanie:

W jaki sposób Krajowa Izba Odwoławcza kończy postępowanie odwoławcze, prowadzone na skutek odwołania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sposób zakończenia postępowania przez Krajową Izbę Odwoławczą

14.8.2011

Jak wskazuje przepis art. 191 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Izba oddala odwołanie lub je uwzględnia w formie wyroku. Tyczy się to merytorycznego rozstrzygnięcia odwołania. Niemerytoryczne rozstrzygnięcie orzeka się postanowieniem. Najczęściej zapewne chodzić będzie o postanowienie o umorzenie postępowania z powodu jego niedopuszczalności ( co należy odróżnić od bezzasadności, skutkującej oddaleniem odwołania), ( por. Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 24 marca 2009 r. KIO/UZP 309/09) oraz cofnięcia odwołania ( por. Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 24 marca 2009 r. KIO/UZP 308/09).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ