Konsekwencje dokonania zmany przeznaczenia lokalu bez zgłoszenia tego działania właściwemu organowi

Pytanie:

Jakie są konsekwencje zmiany przeznaczenia lokalu użytkowego na lokal mieszkalny, bez wymaganego zgłoszenia tego działania właściwemu organowi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, właściwy organ, w drodze postanowienia:

1) wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części,

2) nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w art. 71 ust. 2 prawa budowlanego.

Po upływie terminu lub na wniosek zobowiązanego, właściwy organ sprawdza wykonanie powyższych obowiązków, a w przypadku stwierdzenia jego wykonania, w drodze postanowienia ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje zażalenie (art. 71a ust. 2 prawa budowlanego). W przypadku dalszego niewykonania obowiązków, albo dalszego użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo jego wstrzymania, właściwy organ, w drodze decyzji, nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Należy liczyć się również z sankcją karną gdyż dokonanie zmiany przeznaczenia (sposobu użytkowania) obiektu budowlanego bez zgłoszenia właściwemu organu stanowi wykroczenie z art. 93 pkt 4 prawa budowlanego, zagrożone karą grzywny.

Właściwym organem w rozumieniu powyższych przepisów będzie starosta (art. 82 ust. 2 prawa budowlanego).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY