Konsekwencje odrzucenia spadku

Pytanie:

Chcę odrzucić spadek po moim ojcu, który wyłącznie pozostawił po sobie długi. Mam żonę oraz córkę. Czy żona oraz córka muszą odrzucić spadek po moim ojcu, aby nie dziedziczyć długów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 1020 kc spadkobierca, który odrzucił spadek zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Przy dziedziczeniu ustawowym dochodzą wówczas do dziedziczenia zstępni odrzucającego (gdy chodzi o dziecko spadkodawcy lub jego rodzeństwo), ulegają odpowiedniemu zwiększeniu udziały spadkowe pozostałych spadkobierców oraz dochodzą do dziedziczenia spadkobiercy powołani w dalszej kolejności. Przy dziedziczeniu testamentowym mogą ulec zwiększeniu udziały pozostałych spadkobierców z tytułu przyrostu albo też dojdą do dziedziczenia spadkobiercy ustawowi.

Uznanie, że spadkobierca będzie traktowany tak jakby nie dożył otwarcia spadku oznacza, że zastosowanie znajdzie art. 931 § 2 kc.

Art. 931. § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Oznacza to, że aby nie dziedziczyć długów po Pana ojcu spadek musiałaby także odrzucić Pana córka. Będzie musiała to uczynić samodzielnie w terminie 6 miesięcy liczonych od dnia, w którym Pan złoży oświadczenia o odrzuceniu spadku. Ewentualnie, jeśli córka jest małoletnia, do odrzucenia spadku konieczne będzie uprzednie uzyskanie zezwolenia wydanego przez sąd rodzinny.

Pana żona nie będzie musiała odrzucać spadku, bowiem w ogóle nie wchodzi do kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia po Pana ojcu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: