Konsekwencje zakazu obciążania hipoteką składników masy upadłości po ogłoszeniu upadłości

Pytanie:

Jakie są konsekwencje naruszenia zakazu obciążania hipoteką składników masy upadłości po ogłoszeniu upadłości, w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości, wynikającego z przepisów ustawy prawo upadłościowe i naprawcze?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Konsekwencje naruszenia wspomnianego zakazu z art. 81 prawa upadłościowego należy oceniać w oparciu o art. 82. prawa upadłościowego:

Art. 82. Wpis w księdze wieczystej lub rejestrze dokonany z naruszeniem art. 81 podlega wykreśleniu z urzędu. Podstawą wykreślenia jest postanowienie sędziego-komisarza stwierdzające niedopuszczalność wpisu. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: