e-prawnik.pl Porady prawne

Konsultacja ze związkiem zawodowym

Pytanie:

W jaki sposób mam dokonać konsultacji ze związkiem zawodowym przy rozwiązaniu umowy z art. 52 k.p., jeśli rozwiązanie dotyczy członka zarządu, który pozostał w tym zarządzie jedyną osobą? (pozostali członkowie: 2 wystąpiło ze związku, jeden przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim).

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Konsultacja ze związkiem zawodowym

23.11.2004

Według powołanego w pytaniu art. 52 kodeksu pracy pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. Jednak proszę pamiętać, iż mają w tej sytuacji zastosowanie przepisy ustawy o związkach zawodowych. Zgodnie z jej treścią pracodawca nie może bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Najprawdopodobniej w tym przypadku konsulatacja powinna zostać przeprowadzona z organem ponadzakładowej oranizacji związkowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ