Kontakty z dzieckiem

Pytanie:

Była żona utrudniała mi przez 13 lat kontakt z dzieckiem. Płacę alimenty regularnie, natomiast odnośnie kontaktów z dzieckiem, była żona twierdzi, że mam dać spokój, bo dziecko jest nerwowe i nie życzy sobie kontaktów z ojcem (którego właściwie nie zna, poznała dopiero 3 lata temu). Chcę widywać dziecko. Jak postąpić w w/w sytuacji i jaki jest koszt pozwu do sądu opiekuńczego? Czy spotkania ojca z dzieckiem muszą odbywać się w miejscu zamieszkania dziecka? Jestem po rozwodzie, była żona pozwoliła mi na jeden kontakt z dzieckiem w przeciągu 13 lat (córka ma 13 lat) w miejscu zamieszkania dziecka w jej obecności. Odnoszę wrażenie, że dziecko się mnie boi, jest nerwowe i rozkojarzone. Jak nakazać żonie umożliwienie mi kontaktów z córką?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasadniczo sąd powinien ustalić w wyroku rozwodowym kwestię władzy rodzicielskiej, opieki nad dzieckiem. Z reguły następuje to poprzez przyznanie pełni władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i ograniczenie jej (np. oznaczenie częstotliwości, terminów i sposobu odbywania spotkań z dzieckiem). Jeśli z jakichś względów kwestie te nie zostały rozstrzygnięte , to w opisanym przypadku ojciec powinien złożyć przyznanie mu prawa do osobistej styczności z dzieckiem. Wniosek taki składa się do sądu rejonowego (opiekuńczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć (czyli dziecka). Miejscem zamieszkania małoletniego dziecka będzie tu miejsce zamieszkania jego matki. Wniosek w sprawie o zmianę wyroku rozwodowego, w części dotyczącej władzy rodzicielskiej podlega opłacie w wysokości 20 zł.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Enek

13.6.2011 11:55:36

Re: Kontakty z dzieckiem

Przepisy są po stronie pokrzywdzonych (brakiem kontaktów ze swoimi dziecmi przez prawnych opiekunów)ale należy pamiętac, że pracownicy sądów często kierują się nie przepisami lecz swoimi poraszkami krzywdzą miliony rodziny które prubują byc oparciem swoich dzieci. Dlatego należy wyczerpac drogę krajową i kierowa sprawę do ETPCz rządając od kraju odszkodowania i zadoścuczynienia za poztanowienia, niezdarności sądów.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: