Kontrola inspektora ZUS

Pytanie:

ZUS chce ode mnie dokumenty do wglądu z roku 1996. Ile wstecz powinno się przechowywać dokumenty ZUS? Czy błędem jest, jeśli w roku 1996 w deklaracji zgłoszeniowej do ZUS podane jest rozpoczęcie pracy 1.09.1996 roku (niedziela), a w deklaracji rozliczeniowej miesięcznej rozpoczęcie pracy podane jest na 2.09.1996r (poniedziałek)? W umowie o pracę również są wpisane te dwie daty. W umowie o pracę w takim punkcie "rodzaj umówionej pracy" oprócz tego nie wpisane jest stanowisko, bo jakby nie ma konkretnie takiego punktu; to dotyczy właściciela sp. z o.o. Czy te przewinienia są zakwalifikowane do ukarania mnie w sposób dotkliwy? Czy Inspektor kontrolujący może zażądać więcej dokumentów, aniżeli to co jest opisane w protokole do kontroli? Czy każdorazowo musi mieć dodatkowo zgodę na okazanie innych dokumentów.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Inspektor kontroli ma między innymi prawo badać wszelkie księgi i dokumenty finansowo-księgowe i osobowe oraz inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli, a protokół jest sporządzany po przeprowadzeniu kontroli.  Każdy, kto nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem składek oraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych, nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia, czy nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie, może zostać ukarany grzywną w wysokości do 5000 zł.  Kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty płatnik składek zobowiązany jest przechowywać przez okres 10 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez Zakład jednostki organizacyjnej Zakładu, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: