e-prawnik.pl Porady prawne

korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS

Pytanie:

Spółka otrzymała z ZUS pismo z maja 2012r. dotyczące skorygowania dokumentów za sierpień i grudzień 1999r. Spółka nie posiada archiwum dokumentów sprzed 10 lat, ponieważ po terminie ustawowego przechowywania pozbywa się dokumentów. Z informacji z ZUS wiadomo, że powyższe okresy były już raz korygowane w czerwcu 2001r. Czy ZUS ma prawo egzekwowania od nas jakichkolwiek korekt i wpłat za powyższe okresy ?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS

30.5.2012

Kwestie przechowywania dokumentów ubezpieczeniowych i przedawnienia należności wobec ZUS reguluje ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: u.s.u.s).

 Należy odróżnić obowiązek przechowywania dokumentacji przez określony czas od obowiązku dokonywania korekt wadliwie sporządzonych dokumentów. Te dwa zagadnienia nie są ze sobą powiązane. Jeśli okaże się, że pewne dokumenty zawierają błędy, to ZUS może zażądać ich korekty i to niezależnie od tego, czy upłynął już ustawowy termin ich obowiązkowego przechowywania.

 Przepisy przewidują również, co się dzieje, jeśli uzyskanie korygujących lub brakujących dokumentów ubezpieczeniowych nie jest możliwe (bo np. zostały zniszczone po upływie terminu ich obowiązkowego przechowywania). Zakład dokonuje wtedy z urzędu korekty danych bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, koryguje z urzędu błędy stwierdzone w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie lub sporządza z urzędu brakujące dokumenty (art. 50 ust. 2n u.s.u.s.).

 Co do ewentualnych żądań zapłaty przez ZUS, trzeba tu wskazać, że należności z tytułu składek uległy już przedawnieniu – dla nich miał zastosowanie jeszcze poprzedni, 10-letni termin przedawnienia (art. 24 ust. 4 u.s.u.s.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ