e-prawnik.pl Porady prawne

Korekta rozliczeń z ZUS

Pytanie:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przysłał do mojej firmy pismo, w którym stwierdza, że u jednego z pracowników w grudniu 2000 roku nastąpiło przekroczenie wysokości rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Powstała nadpłata ubezpieczenia społecznego i rentowego w wysokości 297,74 zł oraz niedopłata ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 11,54 zł. W związku z powyższym ZUS nakazał: - sporządzić i przesłać skorygowane imienne raporty ZUS RCA wraz z deklaracją rozliczeniową ZUS DRA z a miesiąc 12/2000, - wyliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych z zastosowaniem stopy procentowej i skali podatkowej obowiązującej w miesiącu, w którym nastąpił z tego tytułu wymieniony zwrot ubezpieczonemu, - od zwracanej pracownikowi przez płatnika wyżej wymienionej nienależnie potrąconej części wynagrodzenia , oprócz obliczenia należnej zaliczki na podatek, potrącić należną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, o którą pomniejsza należną zaliczkę na podatek, - płatnik składek w wystawianym PIT-11 w pozycjach dotyczących pobranych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek wykazać tę część składki na ubezpieczenie zdrowotne potrąconej przez płatnika, a wynikającej ze skorygowanego imiennego raportu miesięcznego. Po sporządzeniu i przesłaniu korekty ZUS DRA i RCA, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesłał firmie informację, że nadpłata ubezpieczenia społecznego i rentowego w wysokości 297,74 zł została pomniejszona o niedopłatę ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 11,54 zł. Tak więc kwota podlegająca zaliczeniu na poczet bieżących lub przyszłych składek wynosi 286,20 zł z czego jedna połowa tej składki jest opłacana przez pracownika, a druga przez pracodawcę. Jak powinnam rozwiązać ten problem w odniesieniu do rozliczeń z Urzędem Skarbowym, tzn. PIT-11, PIT-4 plus rozliczenie roczne PIT-40? Czy nie ma przedawnienia w zwrocie nienależnie potrąconej części wynagrodzenia i podatku dochodowego (w grudniu minie 9 lat)? Czy korekta tych kosztów winna być podatkowa czy niepodatkowa, skoro nie dotyczy roku bieżącego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Korekta rozliczeń z ZUS

23.10.2009

W przypadku kiedy po wielu latach następuje korekta roliczeń ZUS i uzyskany został zwrot nadpłaconych składek, w przypadku jeśli uznać, że należałoby rozliczyć to w dacie pierwotnego powstania nieprawidłowości, co nastąpiło przykładowo 9 lat temu należałoby uznać, iż zarówno roszczenia pracownika o zwrot nienależnie potrąconej części wynagrodzenia, jak i zobowiązanie w podatku dochodowym uległy już przedawnieniu. Przyjmuje się jednak powszechnie, iż jeśli ZUS dokonał zwrotu nadpłaty obecnie (albo zostanie ona zaliczona na początek bieżących lub przyszłych składek) to należy to rozliczyć również obecnie, według aktualnie obowiązujących przepisów. Kwota zwróconych składek na ubezpieczenia jest przychodem pracownika ze stosunku pracy. Przychód ten należy opodatkować w miesiącu, w którym nastąpił faktyczny zwrot tych składek. Należy również pamiętać, że od zwracanej ubezpieczonemu nienależnie potrąconej części wynagrodzenia płatnicy powinni potrącić należną składkę na ubezpieczenie zdrowotne (co często jest robione już przez ZUS), o którą powinni pomniejszyć należną zaliczkę na podatek. Zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne jest przychodem pracownika w tym roku podatkowym, w którym go otrzymał, a w związku z tym przychód ten powinni postać wykazany wykazać w PIT-11 za rok bieżący.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ