Koszty postępowania windykacyjnego

Pytanie:

Spóźniliśmy się z zapłatą dla dostawcy za ostatnią dostawę. Dostawca przekazał sprawę do komercyjnej firmy windykacyjnej. Tak się stało, że po otrzymaniu korespondencji od w/w firmy windykacyjnej, już się rozliczyliśmy z dostawcą. Otrzymaliśmy jednak od tej firmy wezwanie do zapłaty odsetek i kosztów egzekucji. Według mnie można dochodzić odsetek za zwłokę. Nie wiem tylko na jakiej podstawie firma windykacyjna żąda od nas zapłaty kosztów. Czy komercyjna firma windykacyjna ma prawo żądać zapłaty za te koszty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż chodzi o koszty windykacyjne. Wierzyciel – za pośrednictwem firmy windykacyjnej – może domagać się odsetek za opóźnienie w terminie płatności należności. Koszty windykacyjne ponosi jednakże tylko wierzyciel – nie ma obowiązku kierować sprawy do firmy windykacyjnej – jest to jego decyzja i nie może tymi kosztami obciążać dłużnika. Sytuacja taka jest wprawdzie możliwa, ale np. w przypadku wystawienia przez dłużnika weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, w której w/w zobowiązał się do poniesienia ewentualnych kosztów polubownego dochodzenia należności – a więc także w drodze postępowania windykacyjnego. Należy też zwrócić uwagę na postanowienia umowy wierzyciela z dłużnikiem, czy aby nie zawierają postanowień umożliwiających obciążenie dłużnika kosztami dochodzenia należności na drodze postępowania polubownego.

W zakresie kosztów postępowania windykacyjnego prosimy także o zapoznanie się z informacją prawną Koszty firm windykacyjnych


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

natalia

16.10.2013 19:40:32

Re: Koszty postępowania windykacyjnego

zgodnie z nowelizacją ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych koszty jakie musiał ponieść wierzyciel by odzyskać swoje należności są ściągane od dłużnika :)


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: