e-prawnik.pl Porady prawne

Koszty procesu w sprawie pracowniczej

Pytanie:

Pracownik wniósł pozew do sądu pracy przeciwko pracodawcy i sprawę przegrał. Do jakich opłat w tym przypadku będzie zobowiązany pracownik? Czy w takim przypadku sąd będzie mógł nakazać zwrot na rzecz pracodawcy kosztów, jakie poniósł on w związku reprezentowaniem go przez adwokata?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Koszty procesu w sprawie pracowniczej

16.5.2006

Zgodnie z art. 98 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego, strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Reguła ta dotyczy także spraw rozpatrywanych przez sądy pracy. Jeżeli zatem pracownik przegrał sprawę pracowniczą, będzie on obowiązany do zwrotu przeciwnikowi kosztów procesu obejmujących koszty sądowe (o ile były poniesione) oraz koszty zastępstwa procesowego strony reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika. Art. 102 kpc stwarza jednak możliwość nieobciążania strony przegrywającej obowiązkiem zwrotu przeciwnikowi kosztów procesu. Stanowi on, iż wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Podstawą do zastosowania tego przepisu będzie zbadanie przez sąd sytuacji rodzinnej i majątkowej pracownika. Z wnioskiem opartym na art. 102 kpc może wystąpić również sam pracownik podając okoliczności uzasadniające nieobciążanie go kosztami procesu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ