Koszty prowizji od kredytu jako koszty odpłatnego zbycia akcji

Pytanie:

W zeszłym roku zakupiłam akcje poprzez Biuro Maklerskie. Niedawno otrzymałam PIT-8C. Na zakup akcji zaciągnęłam "szybki" kredyt. Prowizja od zaciągnięcia kredytu nie została ujęta w kosztach uzyskania przychodów w PIT-8C. Czy mam prawo dodać tę prowizję do kosztów uzyskania przychodu w PIT-38?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ogólną zasadą ustalania kosztów uzyskania przychodów, kosztami tymi są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów określonych w katalogu negatywnym, czyli w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zasada ta ma również zastosowanie przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia akcji, co potwierdza treść pisma Podsekretarza Stanu Ministerstwa Finansów z dnia 18.03.2004 r. (PB 5/RD-033-2-106/04) w sprawie opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych. Pomimo tego, że koszty prowizji z tytułu zaciągniętego kredytu nie zostały wykazane w informacji PIT-8C, wydaje się, że nie ma przeszkód, aby podatnik mógł je zaliczyć do kosztów z odpłatnego zbycia akcji. Kredyt został bowiem zaciągnięty na zakup akcji, a zatem prowizja zapłacona w związku z jego zaciągnięciem jest kosztem, który został poniesiony w celu uzyskania przychodu z późniejszego zbycia akcji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: