Koszty uzyskania przychodów przy dochodach z zagranicy

Pytanie:

Pracuję dla firmy amerykańskiej nie mającej przedstawicielstwa w Polsce i rozliczam się na PIT-53 (kontrakt). Urząd Skarbowy twierdzi, że kosztami są moje udokumentowane wydatki związane z wykonywana pracą. O jaki artykuł prawa podatkowego mogę się oprzeć, aby wykazać, że koszty to 20% moich przychodów z tej pracy (zgodnie z otrzymanym od Państwa wyjaśnieniem) i że nie muszę ich dokumentować?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wysokość kosztów, które można uwzględnić w deklaracji PIT-53 uzależniona jest od stosunku prawnego, łączącego strony. Praca może być bowiem wykonywana na podstawie stosunku pracy lub też umowy cywilnoprawnej. Czytelniczka obowiązana jest wpłacać zaliczkę miesięczną w wysokości 19% dochodu uzyskanego w danym miesiącu, w terminie do 20 następnego miesiąca, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania rocznego.  Jeżeli Czytelniczka jest pracownikiem, to z mocy przepisu art. 44 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), dochodem będzie różnica między otrzymanym w danym miesiącu przychodem a kwotą kosztów, ustaloną w oparciu o art. 22 ust. 2 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, miesięczne koszty uzyskania ze stosunku pracy wynoszą 102,25 zł, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.227 zł. W razie uzyskiwania przychodów od więcej niż jednego pracodawcy koszty roczne nie mogą przekroczyć kwoty 1.840,77 zł.

Jeśli Czytelniczka wykonuje „pracę” nie na podstawie stosunku pracy, lecz np. na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, wówczas przepis art. 44 ust. 3a wspomnianej ustawy nakazuje określać koszty według zasad określonych w art. 22 ust. 9 pkt 4 tej ustawy. Wysokość tych kosztów wynosi wtedy 20% przychodów.

Gdyby otrzymane przychody były z kolei uzyskiwane na podstawie kontraktu menedżerskiego (lub innej umowy o podobnym charakterze), koszty należałoby uwzględnić w wysokości 102,25 zł miesięcznie, a jeżeli przychody byłyby uzyskiwane od więcej niż jednego podmiotu, wówczas roczne koszty nie mogłyby przekroczyć kwoty 1.840,77 zł (art. 22 ust. 9 pkt 5 w zw. z art. 44 ust. 3a ustawy o PIT).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: