Koszty windykacji a wysokość roszczenia

Pytanie:

Kontrahent nie zapłacił za towar. W konsekwencji dostawca przekazał sprawę do windykacji wyspecjalizowanej kancelarii (w drodze cesji), która pobiera za to stosowną opłatę procentową. Czy kierując pozew do sądu o zapłatę należności głównej można także skutecznie dochodzić odszkodowania za wydatki poniesione na rzecz kancelarii windykacyjnej lub inne wydatki poniesione w celu skutecznej windykacji: telefony, monity pocztowe, czas pracowników?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli kontrahent spóźnia się z zapłatą, to nie wykonuje należycie swojego zobowiązania. Za takie działanie wierzyciel może żądać odszkodowania. Proszę jednak pamiętać, że szkoda musi pozostawać w bezpośrednim związku przyczynowym z brakiem zapłaty przez kontrahenta. Zobowiązany do odszkodowania ponosi bowiem odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Co do zasady naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania polegającego na zwłoce, mogą Państwo żądać odszkodowania w postaci zwrotu kosztów adwokata, a także, naszym zdaniem, firmy windykacyjnej oraz kosztów ponagleń.

Proszę też pamiętać, że udowodnienie związku przyczynowego należy do poszkodowanego, czyli wierzyciela. Jeżeli istnieją podstawy do wydania nakazu zapłaty (np. podpisana faktura), to proszę też rozważyć, czy nie będzie bardziej korzystne dochodzenie należności głównej w postępowaniu nakazowym (lub upominawczym), a odszkodowania – osobno.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: