Koszty windykacji a wysokość roszczenia

Pytanie:

Kontrahent nie zapłacił za towar. W konsekwencji dostawca przekazał sprawę do windykacji wyspecjalizowanej kancelarii (w drodze cesji), która pobiera za to stosowną opłatę procentową. Czy kierując pozew do sądu o zapłatę należności głównej można także skutecznie dochodzić odszkodowania za wydatki poniesione na rzecz kancelarii windykacyjnej lub inne wydatki poniesione w celu skutecznej windykacji: telefony, monity pocztowe, czas pracowników?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli kontrahent spóźnia się z zapłatą, to nie wykonuje należycie swojego zobowiązania. Za takie działanie wierzyciel może żądać odszkodowania. Proszę jednak pamiętać, że szkoda musi pozostawać w bezpośrednim związku przyczynowym z brakiem zapłaty przez kontrahenta. Zobowiązany do odszkodowania ponosi bowiem odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Co do zasady naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania polegającego na zwłoce, mogą Państwo żądać odszkodowania w postaci zwrotu kosztów adwokata, a także, naszym zdaniem, firmy windykacyjnej oraz kosztów ponagleń.

Proszę też pamiętać, że udowodnienie związku przyczynowego należy do poszkodowanego, czyli wierzyciela. Jeżeli istnieją podstawy do wydania nakazu zapłaty (np. podpisana faktura), to proszę też rozważyć, czy nie będzie bardziej korzystne dochodzenie należności głównej w postępowaniu nakazowym (lub upominawczym), a odszkodowania – osobno.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.9.2016

  Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

  Śmierć jest dla każdego, a szczególnie dla członków rodziny wydarzeniem dramatycznym i bolesnym. Oprócz cierpień zwiazanych z utrata bliskieuj osoby, rodzina zmarłego musi stawić (...)

 • 29.8.2018

  Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • 22.1.2016

  Cofnięcie pozwu

  Jednym z uprawnień strony wnoszącej powództwo do sądu, jest możliwość cofnięcia pozwu. Jest to przejaw woli powoda w rezygnacji dochodzenia swoich praw. Może być ona wynikiem np. przedstawienia (...)

 • 30.8.2018

  Koszty uzyskania przychodu - co musisz wiedzieć o kosztach uzyskania przychodu?

  Koszty uzyskania przychodu bezpośrednio wpływają na wysokość dochodu będącego podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym. Opodatkowaniu tym podatkiem podlega bowiem dochód, a jest nim nadwyżka (...)

 • 27.12.2011

  Czy kompensata dla ofiar przestępstw podlega opodatkowaniu PIT?

  Wielu podatników, którzy otrzymali kompensatę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, ma dylemat, czy kompensata (...)