Kredyt mieszkaniowy a rozwód

Pytanie:

Jesteśmy w trakcie rozwodu, mamy kredyt na dwa mieszkania. Żona zarabia więcej niż ja. Poznała nowego partnera i zamierza pobrać się z nim po naszym rozwodzie. Kto będzie spłacał kredyt po rozwodzie i w jakich wysokościach? Planujemy, że po rozwodzie była żona otrzyma mieszkanie prawie już spłacone, zaś ja mieszkanie, za które raty dopiero zaczęto spłacać. Czy wielkości spłat będą po połowie, czy proporcjonalnie do zarobków?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 Zobowiązanym do spłaty wierzytelności z umowy jest jej podmiot, tzw. dłużnik osobisty. Jest nim osoba, która osobiście zawarła umowę kredytową, albo w imieniu której skutecznie taką umowę zawarto. Gdy umowę zawierają oboje małżonkowie (a zakładamy, że tak było w tej sytuacji), wówczas oboje odpowiadają za dług, niezależnie od tego, czy małżeństwo trwa, czy zostało rozwiązane. W trakcie małżeństwa oraz po jego ustaniu, wierzyciel może domagać się spełnienia świadczenia od jednego albo od obojga małżonków, ponieważ oboje byli i są dłużnikami. 

 Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by zawrzeć umowę pomiędzy ex-małżonkami, dotyczącą podziału majątku. W umowie takiej można określić, że jedna osoba przyjmie na siebie zobowiązanie do spłacania konkretnego kredytu w określonej wysokości. Można określić np. odmienną wysokość spłat kredytu za mieszkanie prawie całkiem spłacone, a odmienną za to , którego spłata dopiero się rozpoczęła. Umowa ta jednak nie będzie miała dla banku żadnego znaczenia. Jeżeli bank zażąda zapłaty od osoby, która na mocy wspomnianej umowy nie była obciążona spłatą kredytu, albo była obciążona tylko do konkretnej wysokości, to ta osoba będzie musiała dokonać stosownych spłat, lecz będzie mogła dochodzić zwrotu zapłaconej kwoty od drugiej strony umowy.

 W sytuacji, gdyby nie doszli Państwo do porozumienia w drodze wspomnianej wyżej umowy, w grę wejdą przepisy kodeksu cywilnego o odpowiedzialności solidarnej dłużników, bo taki charakter zgodnie z art. 366 § 1 kc ma Państwa wierzytelność. Co do zasady wynikającej z art. 376 § 1 kc, jeśli nie uregulujecie tego Państwo odmiennie, to ten z dłużników, który dokona spłaty może żądać zwrotu w częściach równych od pozostałych dłużników solidarnych. A zatem każde z państwa spłacałoby dług w częściach równych(po połowie), bez względu na wysokość Państwa zarobków, czy stopień spłaty otrzymanych po rozwodzie mieszkań. W w/w wspomnianej umowie możecie Państwo wyłączyć roszczenia regresowe między sobą, lub też określić zakres roszczeń regresowych.

 Można też próbować negocjacji z bankiem, i za jego zgodą dokonać odpowiednich zmian w umowie kredytu, odpowiadających zawartej pomiędzy Państwem umowie.

 Zatem sposób spłacania kredytów, zależy od państwa wzajemnych ustaleń, ale względem banku, choć małżeństwo ustanie, dalej każde z Państwo będzie zobowiązane do spłaty całości kredytu w pełnym wymiarze rat.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: