Kredyt na mieszkanie zaciągnięty wspólnie

Pytanie:

Jak można zapobiec temu, aby po rozwodzie i podziale majątku (żona zatrzymuje mieszkanie wraz z kredytem) niespłacanie przez nią kredytu nie obciążało mnie. Przed rozwodem i podziałem majątku, mieszkanie zostało zakupione ze środków wspólnych.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kredyt został zaciągnięty przez obydwu małżonków. Oczywiście jak najbardziej dopuszczalne jest zawarcie między nimi stosownego porozumienia regulującego sposób wykonania tego zobowiązania (np. kredyt będzie spłacać tylko żona ze swojego majątku). Podkreślić jednak należy, iż dla banku nie będzie taki fakt miał żadnego znaczenia, ponieważ małżonkowie razem odpowiadają za dług, który zaciągneli. Jeżeli zatem żona nie będzie spłacać kredytu, a bank postanowi wyegzekwować to od męża, to ten nie będzie mógł zasłaniać się stosownym porozumieniem lecz będzie zobowiązany do spłaty takiego zobowiązania. Przysługiwać mu natomiast będzie potem roszczenie regresowe do żony o zwrot tego co spłacił bankowi. Możliwość dochodzenia tego roszczenia egzekwować będzie natomiast można na drodze procesu cywilnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: