KRUS a pozarolnicza działalność gospodarcza

Pytanie:

Prowadzę jednocześnie gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą nie związana z rolnictwem. Do tej pory płaciłem wszystkie składki do ZUSu natomiast nie byłem ubezpieczony w KRUS. Czy mogę wyrejestrować się z ZUS i zarejestrować w KRUS i tam płacić składki ubezpieczeniowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Możliwość połączenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej z ubezpieczeniem w KRUS przewiduje art. 5a Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2008.50.291 ze zm.). Zgodnie z art. 5a tej ustawy, rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:

1) złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, przy czym za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także:

a) wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono;

b) zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

2) jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;

3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;

4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2 863 zł. (za rok 2010).

W związku z powyższym nie spełnia Pan podstawowego warunku jakim jest co najmniej 3-letnie nieprzerwane ubezpieczenie w KRUS, skoro w opisie znalazła się informacja, że nigdy nie był Pan ubezpieczony w KRUS. W związku z powyższym należałoby wyrejestrować obecną działalność gospodarczą (albo przenieść ją na kogoś innego) i przez okres trzech lat podlegać ubezpieczeniu wyłącznie w KRUS . Proszę pamiętać, że chodzi o okres 3 lat bezpośrednio przed podjęciem działalności gospodarczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

iwa

19.7.2012 22:11:26

Re: KRUS a wyrejestrowanie domownika

Witam serdecznie! Mam problem i nie wiem jak go rozwiązać! Mój mąż jest ubezpieczony w Krusie od 10lat, od 5 lat jest ubezpieczony przy nim jego brat z rodziną jako domownicy!!!Ze względu na spory rodzinne , co się z tym wiaże brak opłacania składek przez domownika co musi płacić mój maż zdecydowaliśmy sie iż domownika wyrejestujemy. Problem w tym iż powiedziano nam w jednym z oddziałów w Krusie ze aby domownika wyrejestrować potrzebne jest zgodne oświadczenie i męża i jego brata. Problem w tym iż domownik tego oświadczenia nie podpisze!!!I co w tym przypadku ? Czy jest jakiś inny pomysł wyjśćia z tego problemu????


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: