Kto będzie dziedziczył po dziadku zmarłym w 1938 roku?

Pytanie:

Kto będzie dziedziczył po dziadku zmarłym w 1938 roku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 718 k.n. Spadki otwierają się przez śmierć naturalną. Dziedziczyć mogły, co do zasady, osoby „mające byt w chwili otwarcia spadku” a więc także dzieci poczęte, o ile urodziły się żywe. Zgodnie z art. 731 k.n. „spadki przechodzą na dzieci i zstępnych umarłego, do iego wstępnych, do
iego krewnych pobocznych”. W pierwszym rzędzie spadek przypadł więc dzieciom zmarłego. Jeżeli któreś dziecko nie dożyło chwili otwarcia spadku, wchodziło w grę tzw. prawo zastępstwa. Zgodnie z art. 739 i n. k.n. w miejsce, stopień i prawa zmarłego dziecka wchodzą zstępni zmarłego dziecka. Można jednak, na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, domniemywać, że wszystkie dzieci zmarłego żyły w chwili otwarcia spadku. Wobec tego odziedziczyły one po ojcu spadek w częściach równych (art. 745 k.n.) niezależnie od płci, wieku, pierworództwa, bądź pochodzenie z różnych małżeństw. Są to tzw. spadkobiercy porządkowi. Małżonek zmarłego z kolei jest tzw. spadkobiercą nieporządkowym, który mógł dziedziczyć dopiero w braku spadkobierców porządkowych, a i tak w kolejności dziedziczenia ustawowego małżonek znajduje się na przedostatnim miejscu, tuż przed „narodem” (Skarbem Państwa).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY