e-prawnik.pl Porady prawne

Kto będzie dziedziczył po dziadku zmarłym w 1938 roku?

Pytanie:

Kto będzie dziedziczył po dziadku zmarłym w 1938 roku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kto będzie dziedziczył po dziadku zmarłym w 1938 roku?

Zgodnie z art. 718 k.n. Spadki otwierają się przez śmierć naturalną. Dziedziczyć mogły, co do zasady, osoby „mające byt w chwili otwarcia spadku” a więc także dzieci poczęte, o ile urodziły się żywe. Zgodnie z art. 731 k.n. „spadki przechodzą na dzieci i zstępnych umarłego, do iego wstępnych, do
iego krewnych pobocznych”. W pierwszym rzędzie spadek przypadł więc dzieciom zmarłego. Jeżeli któreś dziecko nie dożyło chwili otwarcia spadku, wchodziło w grę tzw. prawo zastępstwa. Zgodnie z art. 739 i n. k.n. w miejsce, stopień i prawa zmarłego dziecka wchodzą zstępni zmarłego dziecka. Można jednak, na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, domniemywać, że wszystkie dzieci zmarłego żyły w chwili otwarcia spadku.
Wobec tego odziedziczyły one po ojcu spadek w częściach równych (art. 745 k.n.) niezależnie od płci, wieku, pierworództwa, bądź pochodzenie z różnych małżeństw. Są to tzw. spadkobiercy porządkowi. Małżonek zmarłego z kolei jest tzw. spadkobiercą nieporządkowym, który mógł dziedziczyć dopiero w braku spadkobierców porządkowych, a i tak w kolejności dziedziczenia ustawowego małżonek znajduje się na przedostatnim miejscu, tuż przed „narodem” (Skarbem Państwa).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ