Kwalifikacja okresów składkowych i nieskładkowych

Pytanie:

Czy przy ustalaniu prawa do emerytury uwzględnia się okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych i okres urlopu wychowawczego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za okresy nieskładkowe uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury i obliczaniu jego wysokości uważa się:

 1. przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury okresy urlopu wychowawczego,
 2. okresy udokumentowanej niezdolności do pracy, za które wypłacone zostały z Funduszu Pracy:
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • zasiłki szkoleniowe lub
 • stypendia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.1.2005

  Okresy niezbędne do ustalenia renty

  Okresy nieskładkowe są uwzględniane w wymiarze nie przekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych. Przy ustalaniu prawa do renty, niektóre okresy uwzględniane są (...)

 • 14.2.2018

  Trwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa

  Tegoroczna kwalifikacja wojskowa będzie trwała do 28 kwietnia. Obejmie około 220 tysięcy osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1999 roku. Każda osoba podlegająca (...)

 • 18.11.2017

  Legalne korzystniejsze zasady przyznawania emerytur dla osób urodzonych od 1949 r.

  Wprowadzenie bardziej korzystnej zasady przeliczania okresów nieskładkowych dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. nie narusza konstytucyjnej zasady równości - uznał TK.

 • 27.1.2005

  Renta z tytułu niezdolności do pracy

  Świadczenie to przysługuje osobie, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy (...)

 • 16.12.2003

  Jak obliczyć kapitał początkowy?

  Kapitał początkowy jest pojęciem wprowadzonym przez ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pojęcie to wiąże się ściśle z reformą systemu ubezpieczeń społecznych (...)