Kwalifikacja trzeciej umowy na czas określony

Pytanie:

Według art. 25 ze znaczkiem 1 kodeksu pracy, zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca. Czy umowa na okres próbny jest traktowana jako umowa na czas określony? Chodzi o następującą sytuację: 1. umowa na okres próbny-1 miesiąc; 2. umowa na czas określony-3 miesiące; 3. umowa na czas określony 7 miesięcy. Czy ta ostatnia umowa jest już traktowana jako umowa na czas nieokreślony?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W rozwiązaniu problemu określonego w pytaniu - wobec braku stosownej normy rangi ustawowej - niezbędne będzie odniesienie do dorobku orzecznictwa, w szczególności orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zwrócić uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2001 r. sygn. akt I PKN 229/00, w którym przesądził on o niedopuszczalności zakwalifikowania umowy o pracę zawartej na czas próbny do umów o pracę na czas określony związanych rygorem, o którym mowa w art. 25 [1] kodeksu pracy. Sąd Najwyższy uznał, że przepis art. 25 [1] kp w zakresie, w jakim przyjęto w nim, że dotyczy on jedynie kolejno zawieranych umów o pracę na czas określony, z wyłączeniem innych umów o pracę (umów terminowych), jest jasny zarówno w aspekcie językowym, jak i intencji ustawodawcy, które leżały u podstaw jego ustanowienia. Nie może być on interpretowany w sposób rozszerzający między innymi w związku z tym, że stanowi odstępstwo od reguły ogólnej, że to strony zgodnie ze swobodnie wyrażoną przez nie wolą decydują o tym, jakiego rodzaju umowa o pracę zostaje przez nie zawarta. Umowa o pracę na okres próbny nie może być identyfikowana z umową na czas określony, bo są to umowy różnego rodzaju, co wynika między innymi z art. 25 kp, a przy tym na nieporozumieniu oparte jest twierdzenie, że ich cele są jednakowe.

Na tej podstawie błędne jest więc stanowisko, wedle którego umowa o pracę na okres próbny objęta jest hipotezą normy art. 25 [1] kp. Stąd trzecia umowa o pracę opisana w pytaniu (umowa okresowa zawarta na okres 7 miesięcy) nie powinna być uznana w skutkach prawnych za umowę zawartą na czas nieokreślony.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.6.2014

  Długoletnia umowa o pracę na czas określony

  Na polskim rynku pracy powszechnym zjawiskiem jest zawieranie długoletnich umów na czas określony, sięgających nawet dziesięciu lat. Przepisy Kodeksu pracy nie zabraniają wprost takiego postępowania, (...)

 • 16.10.2017

  Umowa o pracę - Co musisz wiedzieć o umowie o pracę?

  Kodeks pracy wyróżnia następujące podstawowe rodzaje umów o pracę: umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony. Umowa (...)

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 25.4.2014

  Jakie rodzaje umów o pracę przewiduje prawo pracy?

  Prawo pracy przewiduje kilka rodzajów umów: na okres próbny; na czas określony; na czas wykonania określonej pracy; na czas nieokreślony oraz tzw. umowę na zastępstwo, a także (...)

 • 14.2.2018

  Trwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa

  Tegoroczna kwalifikacja wojskowa będzie trwała do 28 kwietnia. Obejmie około 220 tysięcy osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1999 roku. Każda osoba podlegająca (...)