Legalizacja samowoli budowlanej sprzed 1995r.

Pytanie:

Mam wątpliwości jak należy rozumieć sformułowanie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Czy sformułowanie cyt. "przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne" dotyczy ustawy z dnia 1 stycznia 1995 r., czy ustawy nowelizującej z dnia 12 lutego 2009 r.? Czy w sytuacji gdy w moim przypadku w ubiegłym roku wszczęto postępowanie administracyjne wobec mojej samowoli sprzed 1 stycznia 1995r. lecz postępowanie nie zostało zakończone, będzie możliwa bezkosztowa legalizacja na mocy nowelizacji, czy też będą w mojej sprawie obowiązywały dotychczasowe przepisy - art.33 ust.1 ustawy nowelizacyjnej i w związku z tym grożą mi nadal wysokie koszty legalizacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie ze wskazanym w pytaniu przepisem ustawy nowelizującej prawo budowlane: „Obiekty budowlane lub ich części, wybudowane z naruszeniem prawa, których budowa została zakończona przed dniem 1 stycznia 1995 r. i przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne, stają się legalne z mocy prawa, jeżeli do dnia 31 grudnia 2009 r. zostanie złożony wniosek o potwierdzenie legalności obiektu budowlanego w organie nadzoru budowlanego. Organ nadzoru budowlanego wydaje zaświadczenie o legalności obiektu budowlanego". Przepis ten odnosi się do wejścia w życie ustawy nowelizującej, a więc ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. Jak wynika z opisu przedstawionego w pytaniu, w Pana przypadku jeszcze przed wejściem w życie tej ustawy wszyto postępowanie w sprawie samowoli budowlanej, nie będzie więc Pan mógł skorzystać z możliwości zalegalizowania obiektu budowlanego na postawie nowej ustawy.
Stosownie do obecnie obowiązującego prawa budowanego - przepisu art. 48 nie stosuje się do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy prawo budowlane (a więc wybudowanych przed 01.01.1995 r.) lub w stosunku do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Do takich obiektów stosuje się przepisy poprzednie, a więc przepisy prawa budowlanego z 24 października 1974 r., które były znacznie mniej restrykcyjne niż obowiązujące obecnie prawo budowlane i nie przewidywały opłat legalizacyjnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.3.2019

  Łatwiejsza legalizacja „starych” samowoli budowlanych?

  MIiR pracuje nad nowelizacją prawa budowlanego. Część zmian dotyczy „starych” samowoli budowlanych. MIiR chce wprowadzić prostą procedurą dla samowoli nie zagrażających bezpieczeństwu, (...)

 • 6.5.2010

  Samowola budowlana

  Istnieje kilka możliwości naruszenia przepisów dotyczących budowania obiektów i przeprowadzania robót budowlanych. Na wybudowanie większości obiektów należy mieć pozwolenie (...)

 • 4.3.2017

  Mniej formalności przy budowie

  1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia (...)

 • 8.1.2019

  Wyrok SN w sprawie katastrofy budowlanej hali MTK

  Winni katastrofy budowlanej hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 r. nie pozostaną bezkarni...

 • 1.9.2017

  Projekty dot. branży budowlanej

  1 września rozpoczęły się konsultacje publiczne projektów ustaw regulujących funkcjonowanie administracji budowlanej oraz zawodów architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty. Chodzi (...)