e-prawnik.pl Porady prawne

Legalizacja samowoli w czasie rozwodu

Pytanie:

Czy dom wybudowany nielegalnie bez wymaganego pozwolenia na budowę, w sytuacji podziału majątku wspólnego po rozwodzie (wartość domu) będzie brany pod uwagę przy rozliczaniu nakładów na jego wybudowanie i urządzenie? Jak przeprowadzić legalizację tego domu na wniosek jednej strony, gdy strony są ze sobą silnie skłócone? Czy jedna ze stron może nie zgodzić się na legalizację?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Legalizacja samowoli w czasie rozwodu

12.6.2003

Wartość materiałów i kosztów wydatkowanych na budowę wspólnego domu, chociażby był on wybudowany nielegalnie, podlega podziałowi i rozliczeniu. Legalizacja domu może nastąpić poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 49 prawa budowlanego, organ budowlany nie może nakazać rozbiórki obiektu budowlanego, jeżeli od jego wybudowania upłynęło 5 lat, a istnienie tego budynku nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a właściciel obiektu uzyska stosowne pozwolenie na budowę.. W zalegalizowaniu budowli powinny być zainteresowani Państwo wspólnie. Wystarczy, jeżeli wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę złoży tylko jeden ze współwłaścicieli domu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

wysokośc pomieszczeń

MARIA

9.7.2010 23:28:46

wysokośc pomieszczeń

Po położeniu izolacjii pomieszczenia mają wysokośc 2,40m czy nie będzie problemu przy odbiorze budynku?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ