Licencja na używanie znaku towarowego

Pytanie:

Czy uprawniony ze znaku towarowego może udzielić licencji na jego używanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Umowa licencyjna wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Oznacza to, że do korzystania ze znaku towarowego powinno dojść do zawarcia z uprawnionym umowy licencyjnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: