e-prawnik.pl Porady prawne

Licytacja dłużnika z 1/2 udziału w nieruchomości

Pytanie:

W dniu 28.11.2005 roku otrzymałem od komornika obwieszczenie o pierwszej licytacji wyznaczonej na 19.12.2005 roku. W obwieszczeniu o pierwszej licytacji komornik podaje wartość nieruchomości na podstawie sumy i oszacowania z 7.05.03, który to opis został w tamtym czasie zaskarżony. Sąd postanowieniem z 20.10.03 roku nakazał komornikowi dokonać ponownego opisu i oszacowania. Komornik ponownego opisu i oszacowania do dnia dzisiejszego nie dokonał . W zawitym terminie 7 dni złożyłem skargę na obwieszczenie o pierwszej licytacji wyznaczonej na 19.12.051, zarzucając, że opis i oszacowanie z 5.07.03 roku, na podstawie którego komornik zamierza przeprowadzić licytację w dniu 19.12.05, jest z mocy prawa nie ważny właśnie w wyniku wcześniejszego postanowienia z 20.03.03, oraz to, iż upłynął znaczny okres czasu od ostatniego opisu i oszacowania, a w nieruchomości powstały zmiany, które maja wpływ na wartość tejże nieruchomości. Pytanie - czy jeżeli moja skarga na obwieszczenie o pierwszej licytacji wyznaczonej na 19.12.2005 roku nie zostanie do terminu licytacji rozpoznana, to czy licytacja będzie podlegała zaskarżeniu? Czy w dniu licytacji jako dłużnik będę mógł być na tej licytacji by złożyć w dniu 19.12.05 dodatkowo skargę i wnieść o zawieszenie licytacji do czasu rozpoznania mojej skargi?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Licytacja dłużnika z 1/2 udziału w nieruchomości

12.12.2005

Sąd powinien rozpoznać skargę w terminie 7 dni od dnia jej wpływu do sądu. Zasadą jest, iż wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności. Sąd może jednak zawiesić postępowanie lub wstrzymać dokonanie czynności. Trzeba jednak złożyć wniosek o zawieszenie postępowania. W opisanej sytuacji byłoby to najlepszym rozwiązaniem.

Dłużnik może być obecny na licytacji. Podczas licytacji skargę na czynność komornika składa się do sędziego nadzorującego, który natychmiast ją rozstrzyga. Jeśli jednak skargi nie da się tak rozstrzygnąć, sąd może odroczyć rozstrzygnięcie.

Jednakże nie da się zaskarżyć licytacji jako takiej. Można zaskarżyć konkretną czynność.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ