Liczba pracowników a legitymacje ubezpieczeniowe

Pytanie:

Jestem pracodawcą zatrudniającym 17 pracowników. W ubiegłym roku zatrudniałem tylko 2 pracowników. Kto ma wydać legitymację ubezpieczeniową dla pracowników - ZUS czy pracodawca? Jaka jest podstawa prawna wydawania legitymacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podstawę prawną do wydawania legitymacji ubezpieczeniowych stanowiło rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 maja 1991 r. w sprawie wzorów i trybu wystawiania legitymacji ubezpieczeniowych (Dz. U. 1991 Nr 51 poz. 223). Właściwe akt ten formalnie już nie obowiązuje, ale do czasu wydania ubezpieczonym kart ubezpieczenia zdrowotnego (co przewiduje obecnie obowiązująca ustawa o świadczeniach zdrowotnych) wciąż na jego podstawie wydawane są legitymacje ubezpieczeniowe.

Stosownie do § 1 ust 1 legitymacje ubezpieczeniowe wystawiają:

  • pracownikom zatrudnionym w zakładach pracy dokonujących zbiorczego zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia - te zakłady pracy,
  • pracownikom zatrudnionym w  zakładach pracy dokonujących imiennego zgłoszenia każdego z pracowników do ubezpieczenia - właściwe ze względu na siedzibę tych zakładów pracy oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Obecnie stosuje się zasadę podobną jak przy wypłacie zasiłku chorobowego (przepisy art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa). Płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe (pracodawcy), którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, sami wydają legitymacje ubezpieczeniowe. Ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, legitymacje wydaje ZUS. Z Pana punktu widzenia najważniejsza jest jednak zasada, że liczbę ubezpieczonych, o których mowa powyżej, ustala się według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego - według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia. Jeżeli zatem na dzień 30 listopada 2006 r. zgłaszał Pan 2 ubezpieczonych, to jest Pan wciąż traktowany jako pracodawca zatrudniający do 20 pracowników, a co za tym idzie - legitymacje wyda pracownikom ZUS. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY