Darowizna a obowiązek podatkowy

Pytanie:

W lutym b.r. otrzymałam pieniądze pochodzące ze zlikwidowanych książeczek mieszkaniowych (z uwzględnieniem premii gwarancyjnej). Właścicielem książeczek była moja siostra, która następnie podzieliła otrzymaną kwotę i przekazała mi 50%. Czy przyjęcie tej kwoty pociąga za sobą obowiązek podatkowy - czy kwota ta jest traktowana jako przychód, darowizna etc.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Otrzymanie nieodpłatne pieniędzy od drugiej osoby (np. siostry) jest darowizną. Darowizny natomiast podlegają podatkowi od spadków i darowizn. Takie przysporzenie nie będzie natomiast traktowane jako przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Nie oznacza to jednak, iż każda darowizna jest opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (a rodzeństwo zalicza się właśnie do pierwszej grupy).

Zatem, jeśli darowizna pieniężna nie przekracza kwoty 9.637 zł i jeśli w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie środków pieniężnych, obdarowana nie otrzymała od tego darczyńcy innych darowizn, które razem z bieżącą darowizną przekraczałyby kwotę 9.637 zł, to darowizna ta nie podlega opodatkowaniu, nie ma też konieczności jej zgłaszania organowi podatkowemu.

Jeśli natomiast darowizna przekracza tę kwotę, to istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych (np. pieniędzy) przez m.in. rodzeństwo, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2 (przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia), oraz (a więc łącznie) udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Warto również zapoznać się z poradą: Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.4.2017

  Podatek od darowizny - Jaki podatek należy zapłacić od darowizny?

  Obowiązkowi podatkowemu w podatku od spadków i darowizn podlegają osoby otrzymujące darowiznę, której wysokość przekracza kwotę wolną od podatku. Jeżeli nabycie własności rzeczy (...)

 • 16.7.2018

  Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

  Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek po kimś z bliskiej rodziny? Jeżeli chcesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, złóż formularz (...)

 • 14.9.2018

  Darowizna - czyli jak coś komuś podarować...

  Jak zawrzeć umowę darowizny, żeby była ona skuteczna. Kiedy i z jakich przyczyn można odwołać darowiznę? Czy w umowie darowizny można obdarowanego do czegoś zobowiązać i jakie to rodzi konsekwencje? (...)

 • 23.12.2013

  VAT 2014 r. Obowiązek podatkowy

  Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmieni się moment powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z nowymi zasadami obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

 • 21.8.2014

  Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

  Darowizna to chyba najczęściej stosowana umowa w stosunkach rodzinnych. Obowiązki z nią związane mogą nieco się różnić w zależności od przedmiotu darowizny. W niniejszej poradzie zajmiemy (...)