Darowizna a obowiązek podatkowy

Pytanie:

W lutym b.r. otrzymałam pieniądze pochodzące ze zlikwidowanych książeczek mieszkaniowych (z uwzględnieniem premii gwarancyjnej). Właścicielem książeczek była moja siostra, która następnie podzieliła otrzymaną kwotę i przekazała mi 50%. Czy przyjęcie tej kwoty pociąga za sobą obowiązek podatkowy - czy kwota ta jest traktowana jako przychód, darowizna etc.?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Otrzymanie nieodpłatne pieniędzy od drugiej osoby (np. siostry) jest darowizną. Darowizny natomiast podlegają podatkowi od spadków i darowizn. Takie przysporzenie nie będzie natomiast traktowane jako przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Nie oznacza to jednak, iż każda darowizna jest opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (a rodzeństwo zalicza się właśnie do pierwszej grupy).

Zatem, jeśli darowizna pieniężna nie przekracza kwoty 9.637 zł i jeśli w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie środków pieniężnych, obdarowana nie otrzymała od tego darczyńcy innych darowizn, które razem z bieżącą darowizną przekraczałyby kwotę 9.637 zł, to darowizna ta nie podlega opodatkowaniu, nie ma też konieczności jej zgłaszania organowi podatkowemu.

Jeśli natomiast darowizna przekracza tę kwotę, to istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych (np. pieniędzy) przez m.in. rodzeństwo, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2 (przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia), oraz (a więc łącznie) udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Warto również zapoznać się z poradą: Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.12.2013

  VAT 2014 r. Obowiązek podatkowy

  Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmieni się moment powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z nowymi zasadami obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

 • 13.2.2012

  Jak rozliczyć czynności dokonane przed wyborem metody kasowej?

  Wybór metody kasowej wiąże się z odpowiednim rozliczeniem czynności dokonanych w poprzednich okresach. Ustawodawca wprowadził rozwiązania mające uchronić podatnika VAT przed podwójnym opodatkowaniem (...)

 • 12.2.2014

  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT?

  Powstanie obowiązku podatkowego jest szczególnego rodzaju momentem, w którym potencjalna tylko czynność podlegająca opodatkowaniu staje się czynnością zaistniałą i rodzi skutki podatkowe. Z (...)

 • 25.12.2017

  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

  Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje, co do zasady, od pierwszego dnia miesiącanastępującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego (...)

 • 31.12.2012

  Czy komornik ma obowiązek wystawić fakturę VAT?

  Często pojawia się pytanie czy komornik ma obowiązek wystawić fakturę VAT dokumentującą sprzedaż nieruchomości na licytacji komorniczej. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie powyższych (...)