Majątek spółki jawnej

Pytanie:

Spółka jawna chce wybudować budynek, który będzie wykorzystywać do działalności gospodarczej. Budynek ma stanąć na gruncie należącym po połowie do współwłaścicieli tejże spółki jawnej. Czy jest możliwa w ogóle taka konstrukcja prawna, czy spółka może w przyszłości napotkać na jakieś ograniczenia w dysponowaniu nieruchomością? Czy w ogóle jest możliwe posiadanie nieruchomości na cudzym gruncie? Co w momencie gdy spółka będzie chciała budynek sprzedać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 48 ustawy Kodeks cywilny, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Wyjątkiem od tej reguły jest jedynie sytuacja, gdy na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste użytkownik wybuduje budynki - wówczas budynki stają się odrębnym od gruntu przedmiotem własności (jednak użytkowanie wieczyste można ustanowić tylko na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego). W pozostałych przypadkach właściciel (współwłaściciele) gruntu staje się jednocześnie właścicielem (wspówłaścicielami) budynku wzniesionego na tym gruncie. Zatem prawo własności budynku będzie przysługiwało spółce tylko wówczas, gdy jej własnością będzie również grunt, na którym budynek zostanie wzniesiony. Poza przypadkiem użytkowania wieczystego nie jest możliwa taka konstrukcja, aby grunt był własnością innej osoby niż budynki na nim wzniesione. W związku z tym budynek wzniesiony na gruncie będącym własnością wspólników nie może stać się własnością spółki, a zatem spółka nie będzie mogła dysponować tą nieruchomością, a rozporządzanie nią będzie należeć do właścicieli (wspólników). Nie ma natomiast przeszkód, aby wspólnicy wynajęli lub wydzierżawili spółce budynek, będący ich własnością, na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej lub wnieśli prawo do używania tego budynku jako wkład do spółki. Jeśli wspólnikom zależy jednak na tym, aby budynki wzniesione na gruncie należącym do nich były własnością spółki, konieczne jest przeniesienie własności tego gruntu na spółkę (przez wniesienie prawa własności nieruchomości jako wkładu do spółki).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY