e-prawnik.pl Porady prawne

Majątek wspólny małżonków

Pytanie:

Jakie przedmioty wchodzą w skład majątku wspólnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Majątek wspólny małżonków

24.4.2012

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym:

Art. 31. § 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z

małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego

każdego z małżonków,

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ