e-prawnik.pl Porady prawne

Taksa notarialna od kupna mieszkania

Pytanie:

Kupiłam mieszkanie na kredyt hipoteczny, ma ono założoną księgę wieczystą, potrzebny jest tylko wpis w księdze, że prawo do mieszkania do momentu spłacenia kredytu należy do banku, moje pytanie jest podstawowe: jakie dokumenty są mi potrzebne do załatwienia tego wpisu w sądzie i ile to będzie kosztowało?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Taksa notarialna od kupna mieszkania

8.6.2015

Do dokonania takiego wpisu potrzebne będzie:

 • oświadczenie banku, 
 • tytuł własności lokalu,
 • zgoda właściciela lokalu w formie aktu notarialnego na obciążenie hipoteką. 

Zgodnie z §32 rozporządzenia w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U.1996.154.753 ze zm.) dziesiątą część wpisu stosunkowego pobiera się od wniosku o wpis hipoteki kaucyjnej, hipoteki umownej lub przymusowej.

Zgodnie z § 1 powyższego rozporządzenia cały wpis stosunkowy w sprawie cywilnej oraz w sprawie gospodarczej wynosi:

 1. do 10.000 zł - 8%, nie mniej jednak niż 30 zł; 
 2. od 10.001 zł do 50.000 zł: od pierwszych 10.000 zł - 800 zł, a od nadwyżki ponad 10.000 zł - 7%; 
 3. od 50.001 zł do 100.000 zł: od pierwszych 50.000 zł - 3.600 zł, a od nadwyżki ponad 50.000 zł - 6%; 
 4. powyżej 100.000 zł: od pierwszego 100.000 zł - 6.600 zł, a od nadwyżki ponad 100.000 zł - 5%, nie więcej jednak niż 100.000 zł. 

Do powyższego dochodzi oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, jakie musi zostać złożone przed notariuszem.

Maksymalna taksa notarialna zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie taksy notarialnej (Dz.U.1991.33.146 ze zm.) wynosi od wartości:

 1. do 5 000 zł - 200 zł, 
 2. powyżej 5 000 zł do 15 000 zł - 200 zł + 3% od nadwyżki powyżej 5 000 zł, 
 3. powyżej 15 000 zł do 30 000 zł - 500 zł + 2% od nadwyżki powyżej 15 000 zł, 
 4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 800 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł, 
 5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1 100 zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 60 000 zł, 
 6. powyżej 1 000 000 zł - 5 800 zł + 0,25% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł. 

W przypadku ustanowienia hipoteki na zakup lokalu stawka ta dzielona jest przez cztery.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ