Taksa notarialna od kupna mieszkania

Pytanie:

Kupiłam mieszkanie na kredyt hipoteczny, ma ono założoną księgę wieczystą, potrzebny jest tylko wpis w księdze, że prawo do mieszkania do momentu spłacenia kredytu należy do banku, moje pytanie jest podstawowe: jakie dokumenty są mi potrzebne do załatwienia tego wpisu w sądzie i ile to będzie kosztowało?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do dokonania takiego wpisu potrzebne będzie:

 • oświadczenie banku, 
 • tytuł własności lokalu,
 • zgoda właściciela lokalu w formie aktu notarialnego na obciążenie hipoteką. 

Zgodnie z §32 rozporządzenia w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U.1996.154.753 ze zm.) dziesiątą część wpisu stosunkowego pobiera się od wniosku o wpis hipoteki kaucyjnej, hipoteki umownej lub przymusowej.

Zgodnie z § 1 powyższego rozporządzenia cały wpis stosunkowy w sprawie cywilnej oraz w sprawie gospodarczej wynosi:

 1. do 10.000 zł - 8%, nie mniej jednak niż 30 zł; 
 2. od 10.001 zł do 50.000 zł: od pierwszych 10.000 zł - 800 zł, a od nadwyżki ponad 10.000 zł - 7%; 
 3. od 50.001 zł do 100.000 zł: od pierwszych 50.000 zł - 3.600 zł, a od nadwyżki ponad 50.000 zł - 6%; 
 4. powyżej 100.000 zł: od pierwszego 100.000 zł - 6.600 zł, a od nadwyżki ponad 100.000 zł - 5%, nie więcej jednak niż 100.000 zł. 

Do powyższego dochodzi oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, jakie musi zostać złożone przed notariuszem.

Maksymalna taksa notarialna zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie taksy notarialnej (Dz.U.1991.33.146 ze zm.) wynosi od wartości:

 1. do 5 000 zł - 200 zł, 
 2. powyżej 5 000 zł do 15 000 zł - 200 zł + 3% od nadwyżki powyżej 5 000 zł, 
 3. powyżej 15 000 zł do 30 000 zł - 500 zł + 2% od nadwyżki powyżej 15 000 zł, 
 4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 800 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł, 
 5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1 100 zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 60 000 zł, 
 6. powyżej 1 000 000 zł - 5 800 zł + 0,25% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł. 

W przypadku ustanowienia hipoteki na zakup lokalu stawka ta dzielona jest przez cztery.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 21.6.2010

  Jakie koszty wiążą się z zakupem mieszkania?

  Zakup mieszkania to wydatek niecodzienny, pochłaniający duże środki finansowe i mnóstwo czasu. Zanim zamieszkamy na swoim, musimy dokonać wyboru nieruchomości oraz często ofert bankowych, (...)

 • 6.1.2005

  Od 30 czerwca 2004 r. mniej zapłacimy u notariusza

  No i mamy nowe stawki. Opisane wyżej rozporządzenie Minister Sprawiedliwości wydał 28 czerwca 2004 r., a zaczęło ono obowiązywać już 30 czerwca 2004 r. Rozporządzenie wskazuje oczywiście stawki (...)

 • 24.1.2018

  Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

  Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd, orzekając rozwód, może dokonać podziału majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeśli w skład majątku wspólnego (...)

 • 25.1.2005

  Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

  Ażeby można było wykupić mieszkanie zakładowe musi ono stanowić własność odpowiednich podmiotów. Co do zasady mieszkania zakładowe mogą być zbywane po preferencyjnych cenach, jeżeli (...)

 • 5.5.2011

  Umowa komisu

  Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek (...)