Mandat za przekroczenie prędkości nałożony przez straż miejską

Pytanie:

Czy straż miejska może karać mandatem karnym za przekroczenie prędkości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 129 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań Policji. Jednakże w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną ( miejską ) kontrola ruchu drogowego może być wykonywana przez strażników gminnych ( miejskich ) zgodnie z art. 129b ust. 1 tejże ustawy. Z artykułu tego wynika okoliczność mogąca wyjaśnić brak wiedzy straży gminnej ( miejskiej ). Otóż zgodnie z art. 129b ust. 2 ustawy strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem w przypadku gdy niestosujące się on do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym lub też naruszającego przepisy ruchu drogowego lub też w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzeń działających samoczynnie.

Z analizy powyższych przepisów wynika, że jakkolwiek straż gminna ( miejska ) może uczestniczyć we wspólnej akcji z Policją to nie może się ona posługiwać przenośnymi fotoradarami. Straż gminna ( miejska ) nie może zrobić zdjęcia stanowiącego dowód przekroczenia prędkości przy użyciu przenośnego fotoradaru. Przyjęcie takiego rozumowania tłumaczy brak wiedzy straży gminnej ( miejskiej ) o nakładaniu mandatów karnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

adam

11.8.2014 15:28:51

Re: Mandat za przekroczenie prędkości nałożony przez straż miejską

Witam mam pytanie, jak wielu kierowców związane z pracą Straży Miejskie .Jadąc samochodem fotoradar zrobił mi zdjęcie Przekroczyłem prędkość o 14 km. Straż Miejska przysłała mi oświadczenie do wypełnienia w którym mam wpisać swoje wszystkie dane osobowe ,lub osoby która kierowała,a następnie wysłać pocztą na ich adres.Rozmawiając telefonicznie z komendantem wspomnianej placówki, pytając podstawę prawną oraz formę pozyskiwania danych osobowych przez nich, nie umiał mi odpowiedzieć na proste pytanie -dlaczego moje dane mam wysłać pocztą , gdzie nie będą chronione i mogą być utracone .Dlatego pytam na forum ;czy jest to zgodnie z prawem ,na pewno wielu kierowców dla spokoju wysyła


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.12.2013

  Kodeks drogowy 2014 – kolejne zmiany

  Od Nowego Roku pewnym zmianom ulegnie ustawa – Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia.

 • 29.8.2017

  Kto zapłaci świadkowi wykroczenia?

  Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza jasne zasady pokrywania kosztów postępowań prowadzonych przez straż gminną lub miejską. Zmiany zagwarantują, że świadkowie w takich (...)

 • 17.9.2018

  Jak odwołać się od mandatu drogowego?

  Jeśli wystawiono ci mandat drogowy, a masz pewność, że wypisano ci go niesłusznie, pamiętaj, że jest tylko kilka przypadków, kiedy można go uchylić. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób (...)

 • 13.1.2018

  Pokrywanie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia

  Znowelizowano Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja rozwiązuje problem związany z pokrywaniem należności świadków, biegłych i tłumaczy (...)

 • 9.6.2018

  Błyskawiczne pociągi?

  Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji zakłada umożliwienie prowadzenia ruchu kolejowego w Polsce (...)