e-prawnik.pl Porady prawne

Mapa geodezyjna

Pytanie:

Czy nie będąc właścicielem nieruchomości na danym terenie mogę wystąpić o mapę geodezyjną jakiegoś obszaru, na podstawie której będę mogła określić granice dzielnicy i działek przy tej granicy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Mapa geodezyjna

19.12.2005

Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne. Informacji tych udziela się odpłatnie. Wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego są wydawane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków odpłatnie na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie, a także na żądanie zainteresowanych organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ