e-prawnik.pl Porady prawne

Metoda stosowana przy rozgraniczaniu nieruchomości

Pytanie:

W jaki sposób geodeta powinien dokonywać pomiaru przy rozgraniczaniu nieruchomości? Czy powinien to czynić od ściany bocznej fundamentu ogrodzenia czy od środka?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Metoda stosowana przy rozgraniczaniu nieruchomości

2.8.2011

W kwestii sposobu wytyczenia granicy przez geodetę należy odnieść się do przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Należy zauważyć, iż przepisy nie regulują wspomnianego przez Pana zagadnienia. W ustawie oraz rozporządzeniu Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki w sprawie rozgraniczania nieruchomości jest mowa o tym, na jakich danych powinien oprzeć się geodeta. W szczególności
zatem na podstawie art. 31 ust 2 pr. goed. przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej. Z kolei rozporządzenie określa rodzaje dokumentów stanowiących podstawę ustalania przebiegu
granic oraz sposób i tryb wykonywania przez geodetę czynności ustalania przebiegu granic i sporządzania dokumentacji przy rozgraniczaniu nieruchomości. Rozporządzenie natomiast nie określa w szczegółowy sposób czy granicę nieruchomości należy ustalać od ściany bocznej
fundamentu ogrodzenia czy od jej środka. Przyjmujemy, iż jest to kwestia techniki zastosowanej przez geodetę. To w jaki sposób - technicznie rzecz biorąc - geodeta wytycza granice nieruchomości należy do zagadnienia wiadomości specjalnych. Proponujemy w tym zakresie zasięgnąć opinii biegłego specjalisty. Należy jednakże zauważyć, iż w trakcie postępowania może Pan podnieść zarzut błędnego wyznaczenia granicy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Metoda stosowana przy rozgraniczaniu nieruchomości

Margaret

20.9.2015 13:41:28

Re: Metoda stosowana przy rozgraniczaniu nieruchomości

Geodeta wynajęty przez Urząd Gminy miał za zadanie przeprowadzić rozgraniczenie działek pomiędzy sąsiadami.Pan geodeta centymetrem wymierzył granicę od budynku który był narysowany na szkicu sytuacyjnym. Nie "łapał "punktów z obydwu działek. Nie posługiwał się mapami geodezyjnymi.Gmina i Starostwo nie odniosło się do jego pracy.Przerzucili sprawę do sądu.

Re: Metoda stosowana przy rozgraniczaniu nieruchomości

gini

24.8.2011 15:22:40

Re: Metoda stosowana przy rozgraniczaniu nieruchomości

Usytuowanie ogrodzenia nie musi być zgodne z przebiegiem granicy. Geodeta nie wykonuje pomiarów "od płota" tylko względem granicy geodezyjnej. Granica to linia która z założenia ma grubość dążącą do zera.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ