e-prawnik.pl Porady prawne

Miejsce złożenia odwołania od decyzji ZUS-u w sprawie zaległych odsetek

Pytanie:

Po uprawomocnieniu się wyroku, w którym sąd przywrócił mi prawo do renty, ZUS wydał decyzję o wypłacie zaległych świadczeń, ale bez odsetek. Odsetek tych chcę domagać się od ZUS-u. Do którego inspektoratu powinienem złożyć odwołanie od tej decyzji? Do chwili wydania wyroku mieszkałem w Puławach, obecnie (również w chwili wydania decyzji) - w Warszawie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Miejsce złożenia odwołania od decyzji ZUS-u w sprawie zaległych odsetek

5.6.2006

Od decyzji organu rentowego przysługuje odwołanie do sądu. Odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Co do zasady właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy,

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ