Możliwość odrzucenia spadku

Pytanie:

Przeprowadziłem niedawno wraz z rodzeństwem postępowanie spadkowe po zmarłym 12 lat temu ojcu. Spadek dotyczy 1/4 części nieruchomości wraz z budynkiem. Spadek przyjęliśmy z konieczności, bo tak nakazuje Prawo Cywilne. Czy Wydział Ksiąg Wieczystych, wiedząc o tym, że ojciec nie żyje może zmusić nas do uaktualnienia i dokonania zmiany wpisu w księdze wieczystej. Czy możemy ten \"niechciany\" spadek przekazać na Skarb Państwa.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na wstępie należy zaznaczyć, iż polskie prawo cywilne nie zawiera przymusu obejmowania czy też przyjmowania spadku po zmarłej osobie. Zgodnie z art. 1012 k.c. spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności, bądź też spadek odrzucić. Ustawodawca określa okres, w którym spadkobierca może podjąć decyzję co do spadku - wynosi on 6 miesięcy od otwarcia spadku. Rzeczywiście, kodeks przyjmuje domniemanie, że brak oświadczenia co do spadku przyjmuje się jako przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi. Jednakże w wyznaczonym przez ustawę terminie, spadkodawca ma prawo do odrzucenia spadku. Brak w tych przepisach jakiegokolwiek przymusu przyjęcia spadku. Co więcej, w razie odrzucenia spadku, w braku innych spadkobierców ustawowych, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu (art. 935 § 3 k.c.).

Przepisy regulujące zasady prowadzenia ksiąg wieczystych ustanawiają obowiązek wpisu do księgi wieczystej prawa przez uprawnionego. Za nie przestrzeganie tego obowiązku sąd prowadzący księgę wieczystą może nałożyć na zobowiązanego do wpisu grzywnę. Grzywna ta ma rolę dyscyplinującą. Brak natomiast w przepisach uprawnienia sądu wieczystoksięgowego do zmuszania uprawnionych do wpisywania swych praw do ksiąg. Dlatego też należy uznać, iż oprócz nakładania grzywny "przynaglającej" sąd wieczystoksięgowy nie może w inny sposób zmusić uprawnionych do dokonania wpisu.

Kwestia przekazania "niechcianego" spadku na rzecz skarbu Państwa jest kwestią otwartą. Zawsze mogą Państwo dokonać darowizny przedmiotu stanowiącego Państwa własność na rzecz dowolnego podmiotu, nie wyłączając Skarbu Państwa. Możliwość takiego rozporządzenia leży w gestii Państwa woli, a jest ono emanacją przysługującemu Państwu prawa własności "niechcianego" spadku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: