Możliwość ustnego złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

Pytanie:

Czy oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone ustnie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 1018 § 3 Kodeksu cywilnego, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Poświadczenia będzie dokonywać notariusz lub konsul Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto oświadczenie o przyjęciu lub
odrzuceniu spadku można złożyć przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo do tego powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym. Z jego treści zaś powinno jednoznacznie wynikać upoważnienie do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku w określony
sposób lub o jego odrzuceniu. Musi być także wyraźnie określona osoba spadkodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

ALICJA JURCZAK

22.4.2013 20:55:19

Re: Możliwość ustnego złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

Czy jest jakaś określona formuła odrzucenia spadku, którą należy się posłużyć w czasie rozprawy sądowej?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: