Nabycie mieszkania obciążonego dożywociem

Pytanie:

Pani X otrzymała od swojej babci w 1999 r. darowiznę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W umowie darowizny, (w formie aktu notarialnego) obdarowana została zobowiązana do zapewnienia darczyńcy prawa do dożywotniego mieszkania w przedmiotowym mieszkaniu. W 2003 r. babcia wyprowadziła się do innego mieszkania, została również wymeldowana z omawianego mieszkania. Chcę kupić mieszkanie od pani X. Czy mogę bez żadnych obaw nabyć to mieszkanie? Czy pani X powinna przedstawić do umowy sprzedaży dokument, w którym babcia zrzeka się prawa do dożywotniego mieszkania w tym mieszkaniu? Pragnę zauważyć, że spółdzielcze własnościowe prawo nie posiada założonej księgi wieczystej, w której mogłoby być zapisane prawo babci do dożywotniego mieszkania. Jeżeli takie oświadczenie babci jest konieczne, to w jakiej powinno być formie (czy wystarczy forma pisemna?).

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wydaje się, iż w opisanej sytuacji mamy do czynienia z umową dożywocia. Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie następuje z jednoczesnym obciążeniem nieruchomości prawem dożywocia. Do takiego obciążenia stosuje się odpowiednio przepisy o prawach rzeczowych ograniczonych. Przeciwko temu prawu nie działa rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Oznacza to, że w razie nabycie mieszkania (spółdzielczego prawa do tego lokalu), gdy prawo to nie jest ujawnione w księdze wieczystej (także wtedy, gdy księgi nie ma), to i tak obciąża ono nadal mieszkania; jest skuteczne wobec nabywcy.  Warto też pamiętać, że  razie zbycia nieruchomości obciążonej prawem dożywocia nabywca ponosi także osobistą odpowiedzialność za świadczenia tym prawem objęte, chyba że stały się wymagalne w czasie, kiedy nieruchomość nie była jego własnością. Osobista odpowiedzialność współwłaścicieli jest solidarna.

Aby nabyć nieruchomość bez obciążeń faktycznie konieczne będzie zrzeczenie się prawa dożywocie przez osobę uprawnioną. Powinno to jednak nastąpić w formie aktu notarialnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Katarzyna Chałupn

25.8.2013 14:6:49

Re: Nabycie mieszkania obciążonego dożywociem

Pragnę poddać do analizy problem zawierania umowy o dożywocie w sytuacji gdy jej przedmiotem ma być własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. W moim przekonaniu nie ma wątpliwości w doktrynie, że ograniczone prawo rzeczowe nie może być przedmiotem umowy dożywocia. Z poważaniem


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: