Nabycie prawa do urlopu wychowawczego

Pytanie:

W świetle nowelizacji przepisów kiedy osoba zatrudniona nabywa prawa do urlopu wychowawczego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Artykuł 186 kodeksu pracy na dzień 1 stycznia 2004 r. brzmi: Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. § 2 tego artykułu stanowi, iż pracownik mający okres zatrudnienia określony w § 1, bez względu na to, czy korzystał z urlopu wychowawczego przewidzianego w tym przepisie, może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Jarek

29.11.2011 18:17:30

Re: Nabycie prawa do urlopu wychowawczego

Witam, mam pytanie, jaki moment nalezy przyjąc jak nabycie prawa do urlopu wychowawczego, dzień narodzin dziecka a może dzień udzelenia urlopu przez pracodawce, a może dzien złożenia wniosku o urlop wychowawczy, ma to znaczenie przy przyznaniu dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu pozostawania na urlopie wychowawczym. spotkałem sie z róznymi wykładniami w róznych urzedach.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY