e-prawnik.pl Porady prawne

Nabycie prawa użytkowania wieczystego

Pytanie:

Czy darowizna własnego budynku mieszkalnego, stojącego na gruncie z prawem wieczystego użytkowania, pociąga za sobą dodatkowe opłaty (np. gminie) związane z przekazaniem tego prawa użytkowania córce?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nabycie prawa użytkowania wieczystego

7.6.2005

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Zobowiązanym do wnoszenia opłat jest każdoczesny użytkownik wieczysty nieruchomości. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15 % do 25 % ceny nieruchomości gruntowej. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zbywca ani nabywca prawa użytkowania wieczystego nie ponoszą natomiast żadnych dodatkowych opłat na rzecz właściciela nieruchomości (gminy). Darowizna, której przedmiotem jest prawo użytkowania nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Podstawę opodatkowania stanowi wartość prawa majątkowego (czyli prawa użytkowania wieczystego), a nie wartość gruntu po odliczeniu od niej należnych opłat rocznych. 

Artykuł Podatek od spadków wskazuje dodatkowo na kwestie związane z minimum podatkowym dotyczącym osób zaliczonych do I grupy (np. córka).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ