Nabycie służebności przez zasiedzenie

Pytanie:

Czy można nabyć służebność przejazdu przez zasiedzenie. Od 40 lat dojeżdżamy drogą do swoich działek, aż tu okazało się, że żaden z nas nie ma wpisanej służebności. Właściciel chce ją nam zamknąć chyba że ją wykupimy. My uważamy, że jeżeli przez 40 lat mu nie przeszkadzało że korzystali nasi rodzice z drogi i nie interweniował to akceptował taki stan jakby ta służebność była na papierze.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Służebność gruntowa jest jedynym ograniczonym prawem rzeczowym, które może podlegać zasiedzeniu. Zgodnie z art. 292 kodeksu cywilnego, służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Tak więc w państwa przypadku służebność może zostać nabyta w drodze zasiedzenia, jeżeli korzystanie z drogi przebiegającej przez nieruchomość sąsiednią polegało na korzystaniu z widocznego urządzenia. Bardzo ważnym jest więc interpretacja pojęcia „trwałego i widocznego urządzenia”. Nie ma jakiejś ogólnej definicji tego pojęcia, i było ono częstym przedmiotem interpretacji sądów. Przyjmuje się, iż urządzeniem takim jest wynik celowego działania ludzkiego, uzewnętrzniony w trwałej postaci widocznych przedmiotów czy urządzeń wymagających do swego powstania pracy ludzkiej. Dlatego urządzeniem takim nie jest np. zwykła polna droga, powstała na skutek stałego przejeżdżania pewnym szlakiem i zaznaczona na gruncie jedynie koleinami oraz śladami przepędzania bydła (orzeczenie SN z 26 listopada 1959 r., 1 CR 516/59, OSN 1/62, poz. 8). Urządzeniem będzie już np. utwardzona żwirem już kamieniami droga, lub wypełnione żwirem koleiny, wykonane przez korzystającego ze służebności).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.9.2019

  Zasiedzenie - Kiedy można stać się właścicielem przez zasiedzenie?

  Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. W drodze zasiedzenia można nabyć własność każdej nieruchomości (gruntowej, budynkowej i lokalowej) (...)

 • 28.12.2017

  Nabycie przez zasiedzenie użytkowania wieczystego i służebności gruntowej

  Przedmiotem zasiedzenia jako sposobu nabycia jest prawo własności lub użytkowania wieczystego. Ponadto służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie - ale tylko w wypadku, gdy polega na (...)

 • 19.4.2017

  Czego dotyczy zasiedzenie?

  Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. Zasiedzenie jest więc sposobem nabycia własności przez upływ czasu. Zasiedzenie jest sposobem (...)

 • 19.4.2017

  Jak stwierdza się zasiedzenie nieruchomosci?

  Jeżeli minęły już terminy posiadania przewidziane prawem (dla nieruchomości - 20 lub 30 lat nieprzerwanego posiadania, dla ruchomości - 3 lata posiadania w dobrej wierze), można wystąpić z wnioskiem (...)

 • 4.4.2016

  Zasiedzenie nieruchomości

  Stara rzymska paremia głosi Volenti non fit iniuria (chcącemu nie dzieje się krzywda). Dlatego zawsze należy dbać o swoje interesy, ponieważ w przeciwnym razie możemy ponieś konsekwencje (...)